Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Rectificació registral del sexe

Què és

Tràmit que possibilita el canvi de la inscripció relativa al sexe d'una persona en el Registre Civil, quan aquesta inscripció no es correspon amb la seva veritable identitat de gènere. S'hi inclou el canvi de nom propi per tal que no resulti discordant amb el sexe reclamat.

Limitacions pel que fa al nom

El nom que es tingui actualment, si per la seva ambigüitat fos vàlid per designar ambdós sexes, pot mantenir-se per part de l'interessat, però si fos clarament determinant del gènere, s'ha de canviar per tal que concordi amb el nou sexe.

En tot cas, no són admissibles els noms que:

  • Perjudiquin objectivament la persona. Per aquesta raó s'exclouen els que resultin, per ells mateixos o en combinació amb els cognoms, contraris al decor, deshonrosos, humiliants, denigrants, etc.
  • Facin confusa la identificació (per exemple, un cognom convertit en nom).
  • Indueixin en el seu conjunt a error sobre el sexe (per exemple, Joan a una dona o Joana a un home).
  • Ja el posseeixi un germà viu.
  • I, finalment, no es permeten més de dos noms simples o un de compost. En aquest segon cas, els dos noms s'uniran amb un guionet.

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

L'interessat major d'edat, que tingui la nacionalitat espanyola i capacitat suficient.

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

Com sol·licitar-lo/presentar-lo
Informació relacionada
  • Inicia tu solicitud
  • Estat de la meva sol·licitud
  • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
  • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual