Edukira joan

Justizia Ministerioa

Justizia Ministerioa

Menu nagusia

Zigor-aurrekarien ziurtagiria

Zer da

Aurrekari penalik ez duela ziurtatzen duen edo, hala balegokio, halakorik duela ziurtatzen duen ziurtagiria da.

OHARRA: Espainian, adin txikikoekin lan egiten baduzu, Internet bidez hobe, Sexu-delituen Ziurtagiria eskatu behar duzu, horretarako gaitutako dokumentu bakarra baita.

2016ko martxoaren 2az geroztik igorritako Aurrekari penalen ziurtagiriek EZ DUTE GAITZEN adin txikikoekin lan egiteko Espainian.

Nork eska dezake/aurkeztu

Adin nagusiko edonor, eta baita pertsona juridikoek ere, euren lege-ordezkarien bitartez.

Gaitasun judizialki mugatua duten pertsonen balitz, guraso batek edo tutore legalak ordezkatu behar du.

Espainiarra ez diren Europar Batasuneko herrialde kideetako hiritarrek eskatzen dutenean, haien aurrekari penalei buruzko informazioa eskatuko zaio bere hiritartasunari dagokion Estatuko agintari nagusiari, zeina Espainiako ziurtagiriari atxikiko zaion. Kasu horretan, ziurtagiria izapidetzea dagokion herrialdeari araudiaren, praktikaren eta epeen mende dago.

Informazio gehigarria

Prozedura

OHARRA: Eskaera bertaratuz edo ohiko posta bidez egiten baduzu bakarrik izango da baliagarria atal honetako informazioa. Ziurtagiri elektronikorik baduzu, sar zaitez Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoan

 1. Formularioa betetzea: 790 Model edo free at bidez:
 2. Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea
  • Interesdunak

   Hauen jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da:NAN, Atzerritarrentzako Espainiako Egoiliar Txartela, Pasaportea, Europar Batasuneko identifikazio-agiria edo Espainiako gidatzeko baimena, indarrean, beti ere aurkeztutako agiriak ziurtagiria eskatzen duen pertsona behar bezala identifikatzea ahalbidetzen duenean,

  • Ordezkatzen duen beste edonork

   ZIURTAGIRIA INTERESDUNAK PERTSONALKI ESKATU BEHARREAN, HURA ORDEZKATZEN DUEN BESTE NORBAITEK ESKATZEN DUENEAN, beste pertsona horrek 2. puntuan adierazitako moduan nortasuna ziurtatzeaz gainera, hau ere aurkeztu beharko du:

   • Ordeztutako pertsonaren indarrean dagoen nortasun-agiriaren jatorrizko dokumentua edo fotokopia konpultsatua
   • Ordezkaritza zuzenbidean baliozkotutako beste edozein baliabideren bidez egiaztatzen duen dokumentuaren jatorrizko dokumentua edo fotokopia konpultsatua, haren fede-emailea bada (notarioak baimendutako agiri publikoa, notarioak legeztatutako sinadurak dituen agiri pribatua edo interesdunak langile publikoen aurrean emandako dokumentu pribatua, diligentziaren bidez egoera hori jaso behar duena).
   • PERTSONA JURIDIKO baten ziurtagiria eskatzen bada, notarioaren agiri publikoaren bidez egiaztatu beharko da, eta haren jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da
 3. Tasa ordaintzea.- Tasa ordaindu izanaren frogagiria. Honela egiazta daiteke:
  • Banka elektronikoko sistemen bidezko ordainketa
   • Kontua irekita baduzu Zerga Agentziaren edozein finantza-erakundetan eragiketak egiteko, zerbitzu elektronikoen bidez egin dezakezu ordainketa.
   • Horretarako, lehendabizi, Atari honetako 790 eredua deskargatu behar duzu, eta zure egiaztagiri-zenbakia sartu banku elektronikoaren sistemako "Administrazioaren tasak 790" atalean, eta, aukera badago, "Justizia Ministerioaren Administrazioaren tasak 006 kodea".
   • Ziurtagiria emateko, ordainketaren egiaztagiria aurkeztu beharko duzu leihatilan, edo postaz bidal dezakezu. Egiaztagiri horretan, banka elektronikoko sistemak ematen dizun NRC jaso beharko da, eta 790 ereduaren "Administraziorako alea" orriarekin batera aurkeztu beharko duzu
  • Ordaintzeko beste modu batzuk
   • Espainian.
    • 790 inprimakia beteta duzunean, Zerga Agentziarekin elkarlanean aritzen den finantza-erakunde batera joan zaitezke (ia guztiak) likidazioa egiteko. Ordainketa finantza-erakundearen balidazio mekanikoarekin edo baimendutako sinadurarekin egiaztatuko da, 790 inprimakiaren "Administraziorako alea" kopian. Hori, leihatilan aurkez dezakezu, edo postaz ere bidal dezakezu, ziurtagiria jaulkitzeko
   • Atzerritik.
    • Betetako 790 inprimakiarekin joan zaitezke Zerga Agentziarekin elkarlanean aritzen den Espainiako finantza-erakunde batera, ziurtagiria eskatzen duzun herrialdean sukurtsala badu. Ordainketa balidazio mekanikoaren edo finantza-erakundearen baimendutako sinaduraren bidez egiaztatuko da, bidali beharko duzun 790 inprimakiaren "Administraziorako alea" kopian.
    • Bestela, tasaren zenbatekoa ordain dezakezu, banku-transferentzia baten bidez, transferentzia hori Espainiako lurraldetik kanpo dauden bankuetan irekita dauden kontuetatik badator. Transferentzia egiteko, Justizia Ministerioaren diru-sarreren kontu mugatuaren IBAN edo nazioarteko kodea erabiliko da. Kontu horren datuak orain adieraziko ditugu. jatorrizko ordainketaren egiaztagiria eta 790 inprimakiaren "Administraziorako alea" bidali beharko dituzu.
     • ERAKUNDEA: BBVA
     • KONTUAREN TITULARRA: Justizia Ministerioa - Atzerritarren Tasak Biltzeko Kontu Murriztua
     • KONTUAREN TITULARRAREN IFZ: S-2813610-I
     • IBAN edo Banku-kontuaren Nazioarteko Kodea: IBAN ES62 0182 2370 4202 0800 0060
     • BBVAren Bankuaren Identifikazio-kodea (IBC): BBVAESMMXXX

  TASAREN PREZIOA: 3,78 €

  GARRANTZIZKOA: arretaz ordainduko da tasaren zenbatekoa, okerreko kantitatea ordaintzen bada finantza-erakundeak ezingo baitu hura itzuli eta hura itzultzea eskatzeko, interesatuak gaizki egindako diru-sarrera itzultzeko espedientea hasi beharko baitu.

Atzerrian eragina izango duten ziurtagiriak

Aurrekari penalen ziurtagiria atzerrian erabiliko denean, legezkoa izan behar du. Eskakizunean jakinarazi behar da, baita dokumentua zein herrialdetan erabiliko den ere (Legeztatze bakarra edo Hagako amaierako oharra).

OHARRA: Ez baduzu ziurtagiria igor diezazuten behar, baina zure izenean Zigortutakoen Erregistro Nagusian datozen datuak ezagutu nahi badituzu, zure nortasuna egiaztatuta baina tasa ordaindu gabe sarbidea eskatzeko eskubidea izango duzu, hau erakutsita...

Ziurtagiri digitala baduzu, aurrekari penalik ez izatea ikus dezakezu tasak ordaindu gabe Hiritarren karpetan

Herri Administrazio batek eskatutako ziurtagiria

Edozein Ministerio, Erkidegoko Administrazio edo Tokiko Administrazioak eskatutako aurrekari penalen izapideetarako, adibidez, lan-poltsetarako, adopzioetarako, lizentzietarako eta abar, ez da beharrezkoa zuzenean eta banaka eskatzea. Hiritarrak eskubidea du Administrazio hori bere informazio penalean sartzeko baimena emateko. Ogasun Ministerioak eta Funtzio Publikoak kudeatzen duen Datuen Bitartekaritza-plataformaren bitartez. Baimena emateko eredua. (Baimen-eredurako esteka) Autorización a la Administración Solicitud Penales (PDF. 268 KB)

 

Nola eskatu/aurkeztu

 • Inicia tu solicitud
 • Nire eskaeraren egoera
 • Ministerioko Herritarrentzako Arretarako Bulegoa Erregistro Orokorra
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual