Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaESPAÑA PUEDE

Menú principal

ID: 1215326574578

Registre electrònic del Ministeri de Justícia

Què és

El registre electrònic del Ministeri de Justícia permet la presentació des de la eSeu de sol·licituds normalitzades i escrits vinculats a determinats procediments o tràmits.

En aquesta pàgina trobareu la llista actualitzada dels tràmits admissibles a través d'aquest registre electrònic.

Procediments i tràmits administratius admissibles a través del registre electrònic:

A les pàgines corresponents a cada procediment o tràmit s'inclou informació addicional orientativa consistent en la descripció del procediment en si mateix, la normativa que el regula o les característiques d'administració electrònica pròpies del dit procediment.

Requisits

Per poder presentar les sol·licituds contemplades en el registre electrònic haureu d'acreditar la vostra identitat i firmar electrònicament els escrits presentats.

Per a aquests efectes, s'admetran els certificats digitals suportats pel Consell Superior d'Administració Electrònica del MAP, és a dir, els emesos pels prestadors de serveis reconeguts que podeu consultar a la pàgina del Consell Superior d'Administració Electrònica del MAP.

Validació i seguiment

Des de la pàgina -Estat de la meva sol·licitud- els interessats poden comprovar les operacions que van fer amb el servei de registre electrònic a partir del seu NIF i del número de registre o el número de sol·licitud que figura en el document justificant emès pel registre electrònic. Si la informació subministrada per l'interessat coincideix amb les dades registrals, es presentarà en pantalla una còpia del document justificant esmentat anteriorment i la informació de l'estat actual de la seva sol·licitud.

Còmput de terminis

El Registre Telemàtic és accessible durant les 24 hores del dia, cada dia de l'any. No obstant això, cal tenir en compte que, a l'efecte de còmput de termini, seran considerats dies inhàbils els dies declarats com a tals en el calendari anual de dies inhàbils. La recepció un dia inhàbil es considerarà efectuada en data i hora d'entrada les zero hores i un segon del primer dia hàbil següent.

Informació addicional

Consulteu l'Ordre ministerial del registre electrònic del Ministeri de Justícia

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

  • Calendario días inhábiles
Com sol·licitar-lo/presentar-lo
Documents associats
  • Inicia tu solicitud
  • Estat de la meva sol·licitud
  • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
  • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual