Edukira joan

Justizia Ministerioa

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menu nagusia

ID: 1215326300304

Erlijio erakundeen erregistroko inskripzioa

Zer da

 1. Fundazioaren izen-ematea edo Espainiako entitate erlijiosoaren establezimendua
 2. Entitate erlijiosoen estatutuen aldaketaren izen-ematea
 3. Federazio baterako entitate erlijiosoko atxikimenduko oharra
 4. Federazio baterako entitate erlijiosoko atxikimenduaren indargabetzeko oharra
 5. Gurtza-leku-oharra
 6. Kultu-ministro baldintzako oharra
 7. Entitate erlijiosoko inskripzio-ezerezte
 8. Antolamendu komunak
 9. Eliza Katolikoaren erakundeen inskripzioko espezialitateak. (2015eko abenduaren 3ko ebazpena)
I. Fundazioaren izen-ematea edo Espainiako entitate erlijiosoaren establezimendua
 1. Entitate erlijiosoko izen-ematearen eskaeraren baldintza orokorrak
 2. Iglesias-eko izen-ematearen eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak, Aitormenak eta Komunitate erlijiosoak
 3. Eliza batek sortutako entitateetako izen-ematearen eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak, Aitormena edo izena emandako Komunitate erlijiosoa
 4. Federazio-izen-ematearen eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak
 5. Atzerrian ezarritako beste baten mendeko entitateko izen-ematearen eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak
 6. Izen-emate-espedienteetako instrukzioa
 7. Entitate erlijiosoko izen-emate prozedurako erabaki epea
A. Entitate erlijiosoko izen-ematearen eskaeraren baldintza orokorrak
 1. Izen-ematearen eskaera Entitate Erlijiosoko Justizia Ministerioaren Erregistroari zuzenduko zaio eta izan ahal izango da bulegoak eta Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 38.4 artikuluak diharduen erregistroak aurrean, edo, Zerbitzu Publikoetarako herritarren sarbide elektronikoko, ekainaren 22ko, 11/2007 Legean aurrez ikusitako terminoetako baliabide elektronikoengatik.
 2. Eskaerak zehaztu behar izango du:
  • 594/2015 RD-eko 2 artikuluan izena ematea zerrendatutakoen entitateko zer tiporen nahi den
  • eska dezan zeinen izen-ematea entitateko tipoaren arabera zehazten diren dokumentuak eranstea (ikustea beherago).
  • Eman behar diren dokumentu fede-emaileak izan ahal izango dira jatorrizkoak edo, azaroaren 26ko, 30/1992 Legeko 46 artikuluak aurrez ikusitako terminoetako beretako konpultsatutako kopiak.
 3. Entitate erlijiosoen izen-ematea hasiko da bere ordezkari zintzoengatik edo behar bezala baimendutako pertsonengatik.
B. Iglesias-eko izen-ematearen eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak, Aitormenak eta Komunitate erlijiosoak

(594/2015 RD-eko 2.1 artikuluan zerrendatutako entitateetarako)

 1. Eskritura publikora jasotako hurrengo datuek agertzen duten dokumentutik lagundu behar izango dion eskaera:
  1. Izendapena, bere natura erlijiosoaren gaineko nahasketa eragiten duten terminorik sartu ezin izango duena. Legeen aurkako adierazpenak sartzen dituzten izendapenak ez dira onargarriak izango. Ezin izango da bat etorri ere ez edo, nahasketa, aurrez Entitate Erlijiosoko Erregistroan inskribatutako beste batekin, sortzeko moduan, antza izan. Eskatzaileek bere gaztelaniaren edo hizkuntzetako baten itzulpena emango dute entitatearen izendapena gaztelaniaz edo hizkuntzetako batean ez dadila egon kasurako autonomia-erkidegoen koofizialak autonomia-erkidegoen koofizialak. Aipaturiko itzulpena ez da entitatearen izendapenaren parte izango. Izatekotan, izendapenek gaztelaniaz edo hizkuntzen edozeinean alfabetoaren letrekin eratuta egon behar izango dute koofizialak.
  2. Bizilekua.
  3. Jokaerako lurralde-eremua.
  4. Bere amaiera erlijiosoetako eta datu guztiak beharrezko bere natura erlijiosoa akreditatzeko har daitezeneko adierazpena. Efektu hauek kontuan har daitezke bezala halako, bere oinarri doktrinalak, irabazteko asmoaren absentzia eta bere jarduerak erlijiosoak espezifikoak ariketagatik eta kultuko, leku-mantenuko eta kultu-arrazoietako sustapenagatik ordezkatuak, predikua, esku-hartze soziala, informazio erlijiosoko zabaltzea, heziketa eta irakaskuntza erlijiosoa eta morala, asistentzia erlijiosoa, heziketa eta kultu-ministroetako, eta antzeko beste batzuetako mantenua.
  5. Bere fakultateen eta bere baliozko izendapenerako baldintzen adierazpenarekiko funtzionamendu erregimena, organo adierazgarri eta gobernukoak.
  6. Ordezkari zintzoen erlazio nominala. Hauek atzerritarrak izan zitezela kasuan Espainiako bere legezko bizilekua akreditatu behar izango dute indarreko legeriak ezarritako terminoetan.
 2. Beharrezkoa izango da fundazioko akta edo Espainiako eskritura publikora jasotako dokumentuan establezimendua, gainera, aurkeztea. Aipaturiko aktan erlazio nominala agerian jarri ahal izango da, gutxienez, hogei pertsona adindun eta Espainiako fundazioa edo Elizako, Aitormeneko edo Komunitate erlijiosoko establezimendua bermatzen duten legezko bizilekuarekin.
C. Eliza batek sortutako entitateetako izen-ematearen eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak, Aitormena edo izena emandako Komunitate erlijiosoa

(594/2015 RD-eko 2.2 artikuluan zerrendatutako entitateetarako).

1. Eliza batek sortutako entitateetako izen-ematerako, Aitormenerako, Komunitate erlijiosorako edo izena emandako Federaziorako aurrez ikusitako datuak, eskritura publikoan, eman behar izango dira Iglesias-eko izen-ematerako, Aitormenetarako eta Komunitate erlijiosoetarako aurreko atalaren zenbaki 1ean.

2. Gainera, behar izango ditu, behar bezala, konstituzio-aktako, baita ere Elizako dokumentuko autentifikatutako lekukotasun literalaren ekarpena, Aitormena, Komunitate erlijiosoa edo Federazioa, eraikitzen den, da edo gainditzen du eta, egongo bada, adostasuna organoko gorena entitatearen Espainian.

D. Federazio-izen-ematearen eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak
 1. Bete behar izango dira Iglesias-eko izen-emateari buruz seinalatutakoak, Aitormenak eta Komunitate erlijiosoak baino baldintza berak.
 2. Eta, gainera, hurrengo dokumentuak ematea beharrezkoa izango da:
  1. Izendapenak agertu behar izango duen sortze-akta, bizilekua eta entitate fundatzaileetako bakoitzeko, izen-ematearen zain egon daitezenik ezean, baita ere hauetako bakoitzeko ordezkari zintzoen identifikazio datuetako erregistroaren kopurua.
  2. Bakoitza bat Federazioan bertakotzen diren entitateen akreditatu behar izango dute beraren fundazioko eskritura publikoan, egiaztapena bere integraziorako hartutako Federazioko eta pertsonaren izendapeneko estatutuen onarpenak edo entitate erlijiosoa Federazioaren eratzeko egintzan ordezkatzen duen pertsonek bere burua adieraziko duen akordioa, pertsonek edo ziurtagiria emateko fakultatearekiko karguek igorrita.
E. Atzerrian ezarritako beste baten mendeko entitateko izen-ematearen eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak
 1. Bete behar izango dira Iglesias-eko izen-emateari buruz seinalatutakoak, Aitormenak eta Komunitate erlijiosoak baino baldintza berak.
 2. Eta, gainera, lagunduko diete behar bezala legeztatuta eta materiaren gaineko aplikagarriak diren nazioarteko hitzarmenekin ados, bere kasua, bihurtuta egongo diren hurrengo dokumentuei:
  1. Atzerriko entitatearen indarreko estatutuetako kopia.
  2. Bere ordezkari zintzoen edo jatorri-herriko bere irudikapen organoetako titularretako identitatea daukan atzerriko entitatearen eta halako bezala Espainian izendatu direnen ziurtagiria.
  3. Ziurtagiria edo atzerriko entitatea legalki bere jatorri-herrian aitortuta dagoela akreditatzen duen dokumentua.
F. Izen-emate-espedienteetako instrukzioa
 • Izen-emate-espedienteetako instrukzioa Aitormenekiko Erlazioetako Zuzendariordetza Orokorrari egongo zaio.
 • Organo eskudunak eragabe bildu ahal izango du horrela beste beharrezko izen-ematearen eskaerari buruz hartzen duen edozein bat bezalako Erlijio-Askatasuneko Komisio Aholkularia.
G. Entitate erlijiosoko izen-emate prozedurako erabaki epea
 • Epean izen-ematea ebazteko da eskaerak sarrera Justizia Ministerioaren Erregistroetako edozeinean izan duen datatik aurrera sei hilabeteko.
 • Ez balitz diktatu eta jakinaraz zedin epe horretako erabakia, azaroaren 26ko eskaera, 30/1992 Legeko 43 artikuluan jarritakoarekin ados, estimatuta ulertuko du.
 • Justizia-Ministroak diktatuko du interesatuei, hau aldekoa bada esango zaien erabaki egokia, praktikatutako izen-ematearen identifikazio datuak.

Itzultzea

II. Entitate erlijiosoen estatutuen aldaketaren izen-ematea
 1. Erregistro-idazpenen aldaketa izen-ematearen eskaera aurkezteko epea
 2. Eskaerari lagundu behar izango dioten dokumentuak
 3. Prozedura eta erabaki-epea
 4. Irudikapen-organoetako titularren identitatearen izen-ematea
A. Erregistro-idazpenen aldaketa izen-ematearen eskaera aurkezteko epea
 • 594/2015 RD-eko 6.1 artikuluak diharduen entitatearen datuen aldaketa, Entitate Erlijiosoko Erregistroari komunikatu behar izango zaio aldaketa-akordioa entitatearen estatutuek aurrez ikusitako forman har dadinez gero hiru hilabeteko epean.
 • Entitatearen organo eskudunek aldaketa errepikatuta, eskaera epean berriro ere izan dadila kalterik egin gabe akordio egokiaren hartzetiko hiru hilabeteko epean igarota diren aldaketa estatutarioen eskaerak ez dira tramitatuko.
B. Eskaerari lagundu behar izango dioten dokumentuak
 • Zein bilerako akta, zein aipaturiko aldaketa hartzeko organo eskudunaren akordioaren egiaztapena, dauzkan dokumentu publikoa. Izatekotan, dokumentuak jaso behar izango ditu hartutako estatutuak aldatzen dituen akordioa, aldatutako artikuluak, estatutuek eskatzen dutenean asistentzia quoruma, bozketaren emaitza eta bere onespenaren data.
 • Estatutu-aldaketetan amaieretara edo funtzionamendu-erregimenera eragin dezatela, organo adierazgarriak eta entitatearen gobernuko, beharrezkoa izango da estatutu berrietako testu osoa, agerian jarriz, dokumentuaren amaieran hedatutako arduran onartutako aldaketak, aldatutako artikulu erlazioa eta akordioaren data sartzen dituen dokumentu publikoan ematea bere aldaketa hartu zela.
C. Prozedura eta erabaki-epea
 • Aldaketa estatutarioen izen-emateak bere izen-ematerako, hurrengo atalean aurrez ikusitako forman egingo diren ordezkari zintzoen aldaketari buruzkoa ezean, baino baldintza berei helduko die.
 • Nazioarteko Lankidetza Juridikoko Zuzendaritza Nagusiaren titularraren erabakiak eta Aitormenekiko Erlazioek aldaketak inskribatuko dituzte eta legezko ondore egokiak produzituko dituzte bere izen-emateko unetik.
 • Erabakia eskaerak sarrera Justizia Ministerioaren Erregistroetako edozeinean izan duen datatik aurrera hiru hilabeteko epean, ez balitz diktatu eta jakinarazita igarota, ulertuko da, 30/1992 Legeko 43 artikuluan jarritakoarekin ados, azaroaren 26ko estimatuta.
D. Irudikapen-organoetako titularren identitatearen izen-ematea

Irudikapen-organoetako titularren aldaketa, Entitate Erlijiosoko Erregistroari komunikatu behar izango zaio aldaketa-akordioa har dadinez gero hiru hilabeteko

Aipaturiko aldaketaren izen-ematearen eskaerari lagundu behar izango dio zein bilerako akta, zein organo eskudunak, akordioa, hurrengo datuak, hartu zen dataz gain, osatuta egon behar izango duenetan hartutako akordioaren egiaztapena dauzkan dokumentu publikotik

 1. Izenak, deiturak, DNI-a edo NIE-a eta aipatutakoetako bizilekua.
 2. Izendapenaren eta, bere kasuan, berrespenaren data eta titularrengatiko onarpena.
 3. Ezeztatzearen eta, bere, kargua uzten duen titularren, kasuan, amaieraren data.
 4. Titularren eta kargua uzten duen titularren enpresak. Ez balira ahal izango edo ez balute sinatu nahi izango zirkunstantzia hau dokumentuan agerian jarriko da.

Itzultzea

III. Federazio baterako entitate erlijiosoko atxikimenduko oharra
 1. Federazio baterako entitate erlijiosoko atxikimenduaren eskaera
 2. Federazio batentzako atxikiaren eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak
 3. Federazio batentzako atxikiaren eskaerako erabaki epea
A. Federazio baterako entitate erlijiosoko atxikimenduaren eskaera

Federazio baterako entitate erlijiosoaren atxikimenduaren Erregistroko ohar eskaera izango da Federazioko edo behar bezala baimendutako pertsonako ordezkari zintzoagatik.

Epean Federazio batentzako atxikiaren eskaera aurkezteko izango da akordioa har dadinez gero hiru hilabeteko.

B. Federazio batentzako atxikiaren eskaerari lagundu behar dioten dokumentuak

Entitate erlijiosoko atxikimenduko oharrerako Federazio bati eman behar izango zaio, prozeduraren arabera bere estatutuetan, hartu den dataz gain, agertu behar izango duen hurrengo datuak zehaztu duen eskaerarekin batera, zein bilerako akta, zein federazio-entitatearen akordioko ziurtagiri:

 1. Izendapena eta eskatzaileak ordezkatzen duen federazio-entitatearen bizilekua.
 2. Izendapena eta erregistroaren zenbakia, Federaziora gehitzen den entitatearen, izen-emateko zain egon dadinik ezean.
 3. Federaziora, entitateak Federazioan bere integratzeko hartutako akordioaren egiaztapenera, pertsonek edo ziurtagiria emateko fakultatearekiko karguek igorrita, gehitzen diren entitate erlijiosoetako bakoitzagatik.
C. Federazio batentzako atxikiaren eskaerako erabaki epea

Nazioarteko Lankidetza Juridikoko Zuzendaritza Nagusiaren titularraren erabakiak eta Aitormenekiko Erlazioek atxikimenduak idatziko dituzte. Erabakia eskaerak sarrera Justizia Ministerioaren Erregistroetako edozeinean izan duen datatik aurrera hiru hilabeteko epean, ez balitz diktatu eta jakinarazita igarota, ulertuko da, 30/1992 Legeko 43 artikuluan jarritakoarekin ados, azaroaren 26ko estimatuta.

Itzultzea

IV. Federazio baterako entitate erlijiosoko atxikimenduaren indargabetzeko oharra
 1. Entitate erlijiosoak aurkeztutako Federazio bati atxikitzearen indargabetzearen eskaera
 2. Berezko Federazioak aurkeztutako federazio bati atxikitzearen indargabetzearen eskaera
 3. Federazio bati atxikitzearen indargabetzearen eskaerako erabaki epea
A. Entitate erlijiosoak aurkeztutako Federazio bati atxikitzearen indargabetzearen eskaera
 • Federazio baterako entitatearen atxikimenduaren indargabetzearen eskaera izango da entitatearen ordezkari zintzoagatik edo behar bezala baimendutako pertsonagatik.
 • Epean eskaerarako hiru hilabeteko izango da akordioa estatutarioki ezarritako forman har dadinez gero.
 • Entitateak zein bilerako akta, zein akordioko ziurtagiria emango ditu, eskaerarekin batera, hartu den data eta egindako bere bajaren formalizazioko edo bere kideen bajarako Federazioaren estatutuetan ezarritako baldintzak betetzeko nor bere Federaziorako komunikazioa agerian jarriz.
B. Berezko Federazioak aurkeztutako federazio bati atxikitzearen indargabetzearen eskaera
 • Entitatearen atxikimenduaren indargabetzearen eskaera berezko Federazioak eskatuta produzitzen denean, eskaera izango da Federazioko edo behar bezala baimendutako pertsonako ordezkari zintzoagatik.
 • Epean eskaerarako hiru hilabeteko izango da akordioa estatutarioki ezarritako forman har dadinez gero.
 • Eskaeraren ondoan, zein bilerako akta, zein aipaturiko akordioko ziurtagiria, eman behar izango ditu hartu den data, baita ere bere bajaren formalizazioaren eragindako entitaterako komunikazioa agerian jarriz.
C. Federazio bati atxikitzearen indargabetzearen eskaerako erabaki epea

Federazio bati atxikitzearen indargabetze erabakia diktatuko da Nazioarteko Lankidetza Juridikoko Zuzendaritza Nagusiaren titularragatik eta Aitormenekiko Erlazioengatik. Ez balitz diktatu Justizia Ministerioaren Erregistroetako edozeineko eskaerako sarrera-datatik aurrera hiru hilabeteko epean igarota eta jakinarazita erabakia, ulertuko du, 30/1992 Legeko 43 artikuluan jarritakoarekin ados, azaroaren 26ko estimatuta.

Itzultzea

V. Gurtza-leku-oharra

Entitate Erlijiosoko Erregistroan izena emandako entitateek bere gurtza-lekuetako oharra eskatu ahal izango dute. Aipaturiko oharrak ez du berezko nortasun juridikorik emango.

 1. Oharraren eta gurtza-leku-indargabetzearen eskaera
 2. Erabaki-epea
A. Oharraren eta gurtza-leku-indargabetzearen eskaera
 • Ohar-eskaera izango da entitatearen ordezkariagatik edo lagunduko dion behar bezala baimendutako pertsonagatik:
  1. a. Antolamendu-tituluko kopia.
  2. b. Bere arduraldi nagusi eta iraunkorrak bere gurtza-leku-baldintzak akredita dezala kultuari eta, adostasunarekin, bere, Espainiako Elizako organo eskudunaren kasuan, Aitormenean edo den Komunitate erlijiosoan asistentzia erlijiosoari ziurtatuta.
 • Gurtza-leku-indargabetzearen eskaera izango da entitatearen ordezkari zintzoagatik edo behar bezala baimendutako aipaturiko entitatearen gurtza-leku bezala bere gaitzestasuna akreditatzen duen ziurtagiriarekin lagundutako pertsonagatik.
B. Erabaki-epea

Aitormenekiko Erlazioetako Zuzendariordetza Orokorraren titularrak oharraren gaineko erabakia edo gurtza-leku-indargabetzea diktatuko du. Erabakia eskaerak sarrera Justizia Ministerioaren Erregistroetako edozeinean izan duen datatik aurrera hiru hilabeteko epean, ez balitz diktatu eta jakinarazita igarota, ulertuko da, 30/1992 Legeko 43 artikuluan jarritakoarekin ados, azaroaren 26ko estimatuta.

Itzultzea

VI. Kultu-ministro baldintzako oharra
 1. Oharraren eta eman behar den dokumentazioaren eskaera
 2. Erabaki-epea
 3. Oharraren efektuak
 4. Izaera Pertsonaleko Datu-Babesa
A. Oharraren eta eman behar den dokumentazioaren eskaera
 • Izena emandako entitate erlijiosoek legezko bizilekua idatzi ahal izango dute eramaten duten kultuko bere ministroentzako Entitate Erlijiosoko Erregistroan Espainian. Izatekotan, elizkizunak efektu zibilekin egiteko prestatuta dauden kultuko ministro haiek idatzi behar izango dira.
 • Aipaturiko oharra egiteko entitatearen ordezkari zintzoek Elizaren egiaztapena, Aitormena edo Komunitate erlijiosoa aurkeztu behar izango dituzte izan daitezela akredita ditzala halako baldintza eta, egongo bada, Espainiako bere arauen arabera entitatearen organo gorenaren oniritzia. Izena emandako Federazio batean integratutako entitateak direnean, nor bere Federazioaren organo eskudunaren oniritzia ere beharrezkoa izango da horrela jartzen denean bere estatutuetan, Lankidetza-Akordioetan entitateei buruz Egoerarekin edo beretako Federazio izenpetzaileekin jarritakoari kalterik egin gabe.
 • Entitateek bere kultu-ministroen bajak komunikatu behar izango dizkiote Erregistroari eta bere indargabetzea eskatu baja gertatu zenez gero hilabete bateko epean.
B. Erabaki-epea

Aitormenekiko Erlazioetako Zuzendariordetza Orokorraren titularrak oharreko eta entitate erlijiosoen kultu ministro indargabetzeko erabakia diktatuko du. Erabakia eskaerak sarrera Justizia Ministerioaren Erregistroetako edozeinean, ez balitz diktatu eta jakinarazita izan duen datatik kontatzeko hiru hilabeteko epean igarota, ulertuko da, 30/1992 Legeko 43 artikuluan jarritakoarekin ados, azaroaren 26ko estimatuta.

C. Oharraren efektuak

Kultu-ministroaren oharreko erregistroko ziurtagiria proba nahikoa izango da aipaturiko ezaugarria akreditatzeko. Ziurtagiriak bi urteko iraunaldia izango du aldi berdinek berritu ahal izanez.

D. Izaera Pertsonaleko Datu-Babesa

Kultu-ministro baldintzako oharrean, eskaerak adostasun adierazia gehitu behar izango du eta Erregistroko bere datuen sartzerako interesatuko eta beraren publizitatetik ondorioztatutako komunikazioko idatziz.

Itzultzea

VII. Entitate erlijiosoko inskripzio-ezereztea

Entitatearen inskripzio-ezereztea egin ahal izango da soilik:

 1. Behar bezala ahalmena emandako bere ordezkari zintzoen eskariz.
 2. Epai irmoa betetzean.

Indargabetzeak efektuak produzituko ditu bere erabakiaren datatik eta Erregistroko Sail Historikorako entitatearen lekualdaketa eragingo du.

 1. Entitate erlijiosoaren inskripzio-ezereztearen eskaera. Epea eta lagundu behar dieten dokumentuak.
 2. Erabaki-epea.
A. Entitate erlijiosoaren inskripzio-ezereztearen eskaera. Epea eta lagundu behar dieten dokumentuak
 • Hiru hilabeteko epean, entitatearen disoluzioa zehazten duen kausa gerta dadinez gero Entitate Erlijiosoko Erregistrorako bere izen-ematearen indargabetzearen eskaera zuzendu behar izango da.
 • Lagundu behar izango dio indargabetzearen eskaerari, entitatearen erregistroaren zenbakiak agertu behar izango duenaren, hurrengo dokumentuetatik:
  1. Disoluzioa bada organo eskudunak bere estatutuen arabera hartutako entitatearen kideen erabakiaren ondorioa, zein bilerako akta, zein pertsonek igorritako hartako ziurtagiria dauzkan dokumentu publikoa edo ziurtagiria emateko fakultatearekiko karguak, data osatuta egon dadila, asistentzia-quoruma eta bozketaren emaitza, hartu ditu.
  2. Disoluzioa gertatu bada epai irmoagatik, entitatearen disoluzioa diktatzen den ebazpen judizialaren lekukotasunagatik.
B. Erabaki-epea

Eskaera aztertuta, Justizia-Ministroak erabaki egokia diktatuko du. Erabakia eskaerak sarrera Justizia Ministerioaren Erregistroetako edozeinean izan duen datatik aurrera hiru hilabeteko epean, ez balitz diktatu eta jakinarazita igarota, ulertuko da, 30/1992 Legeko 43 artikuluan jarritakoarekin ados, azaroaren 26ko estimatuta.

Itzultzea

VIII. Antolamendu komunak
 1. Formatu elektronikoko dokumentazioa
 2. Akats-konpontzea
 3. Ziurtagiria emateko fakultatea
 4. Baliabideak
Formatu elektronikoko dokumentazioa

Izen-ematearen edo Erregistroan oharraren, lagundu behar dion dokumentazioaren ondoko, eskaerak formatuan eta enpresarekin aurkeztu ahal izango dira elektroniko arren, errege-dekretuaren indarrean sartzetik, bi urteko epean beharrezko baliabideak doitutako administrazio-prozeduren kudeaketa elektronikorako prestatuko dira. Formatuan eta enpresarekin aurkezpenerako beharrezko prozesuak zuzendutako eskaeretara Erregistrora lagundu behar duen dokumentazioko elektronikariak hainbestetan osatzen dute, formatu ez elektronikoan aurkeztuko dira.

Akats-konpontzea

Eskaerako akats formalak nabaritzen direnean interesatua behar izango du 10 eguneko epe batean falta konpon dadila edo nahitaezko dokumentuei lagun diezaien, horrela ez balu egingo, izango dela seinaleaz amore emanda bere eskaerako, aurrekoa erabaki egokia, 30/1992 Legeko 71 artikuluan aurrez ikusitakoaren arabera, 26ko azaroa.

Ziurtagiria emateko fakultatea
 • Aktak eta entitate erlijiosoen organoen akordioak ziurtatzeko fakultatea dagokie entitatearen ordezkari zintzoari eta, aurrez ikusita egongo balitz bere estatutuetan, zeinen kasuan, beti entitatearen ordezkari zintzoaren oniritziarekin igorriko diren bereko idazkariari.
 • Egiaztapenean edukitako akordioen izen-ematerako inskribatu behar izango da, aurrekoa edo aldi berean, certificante-aren kargua.
Baliabideak
 • Justizia-Ministroaren erabakiek administrazio-bidea ahitzen dute eta aukeran errekurtsoa jarri ahal izango dute diktatu zituen organo beraren aurrean berriz jartzean edo zuzenki aurka egingo du administrazioarekiko auzien jurisdikzio aurrean.
 • Nazioarteko Lankidetza Juridikoko Zuzendaritza Nagusiaren titularraren erabakien eta administrazio-bideari azkena ematen ez dioten Aitormenekiko Erlazioen kontra, gora jotzeko errekurtso egokia egokia izango da, azaroaren 26ko, 30/1992 Legeko 114 eta 115 artikuluetan ezarritako terminoetan.
 • Aitormenekiko Erlazioetako Zuzendariordetza Orokorraren titularraren erabakien kontra gora jotzeko errekurtso egokia egokia izango da, azaroaren 26ko, 30/1992 Legeko 114 eta 115 artikuluetan ezarritako terminoetan.

Itzultzea

IX. Eliza Katolikoaren erakundeen inskripzioko espezialitateak. (2015eko abenduaren 3ko ebazpena)
 1. Eliza Katolikoaren lurralde-zirkunskripzioak
 2. Sagarapen-bizierako erakundeak (ordenak, erlijio-kongregazioak eta erlijio-institutuak edo sekularrak) eta Bizitza apostolikoko elkarteak, Zuzenbide Kanonikoko Kodearen 573 kanonarekin eta harekin bat datozen kanonen bitartez arautuak
 3. Zuzenbide Kanonikoko Kodearen 298 kanonarekin eta harekin bat datozenekin araututako elkarte-erakundeak
 4. Sagarapen-bizierako institutuei eta Bizitza apostolikoko eta Elkarte-erakundeen institutuen inguruko xedapen orokorrak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa
 5. Eliza Katolikoaren Fundazioen inskripzioa (otsailaren 8ko 589/1984 ED)
 6. Fundazioen federazioan izena ematea
A. Eliza Katolikoaren lurralde-zirkunskripzioak
 1. Eliza Katolikoaren lurralde-zirkunskripzioak ez daude behartuta Erakunde erlijiosoen erregistroa arautzen duen uztailaren 3ko 594/2015 Errege Dekretuak arautzen duen erakunde erlijiosoen erregistroan inskribatzera.
 2. Elizbarruti, parrokia eta Eliza Katolikoak sor ditzakeen gainerako lurralde-zirkunskripzioek izaera juridiko zibila izango dute kanonikoa izan eta eskudun den elizako agintaritzak Justiziako Ministerioaren erakunde erlijiosoen erregistroan jakinarazi bezain laster. Justizia Ministerioak, bere aldetik, jakinarazpena jaso duela aitortuko du. Jakinarazpen hori Zuzenbidean onartzen diren baliabidetakoren baten bidez ziurtatuko da, adibidez, Erakunde erlijiosoen erregistroak igorritako ziurtagiria. Bertan, inskribatu dela geratuko da jasota.
 3. 1979ko abenduaren 4a baino lehen Espainian zeuden lurraldeko diozesi, parrokia eta gainerako zirkunskripzioek euren izaera juridikoa ziurtatu ahalko dute Zuzenbideak onartzen dituen frogagirien bitartez, besteak beste, jakinarazpen hori egin dela ziurtatzen duen elizako agintaritzak igorritako agiria eta Erakunde erlijiosoen erregistroko dagokion ziurtagiriaren bidez.
 4. Erregistroari Eliza Katolikoaren lurralde-zirkunskripzioeni buruzko jakinarazpenak egiteko, dagokien fitxategi elektronikoa ere bidali behar da.
 5. Eliza Katolikoaren lurralde-zirkunskripzioak (diozesiak, parrokiak eta izaera juridiko zibila duten gainerako lurralde-zirkunskripzioak, Zuzenbide Kanonikoan izaera juridikoa lortu dutenean eta Justiziako Ministerioaren Erakunde erlijiosoen erregistroari jakinarazi zaionean) alderatzeko/eguneratzeko helburuarekin, Gotzain-konferentziatik Eliza Katolikoaren egungo lurralde-zirkunskripzio guztiak hartuko dituen fitxategi elektronikoa bidaliko da Erakunde erlijiosoen erregistrora.
B. Sagarapen-bizierako erakundeak (ordenak, erlijio-kongregazioak eta erlijio-institutuak edo sekularrak) eta Bizitza apostolikoko elkarteak, Zuzenbide Kanonikoko Kodearen 573 kanonarekin eta harekin bat datozen kanonen bitartez arautuak
 1. Sagarapen-bizierako eta Bizitza apostolikoko elkarteen erregistroan izena emateko edo aldaketak egiteko eskaerei dagokienez, zeinak uztailaren 3ko 594/2015 Errege Dekretuko 2.2.h artikuluak aipatzen dituen Zuzenbide Kanonikoko Kodeko 573 kanonean eta harekin bat datozen kanonetan arautzen diren,, horrela gauzatu ahal izango dira:
  1. Banaka, probintziaka edo etxeka, Sagarapen-bizierako erakundeak eta haien Bizitza apostolikoko elkarteak izaera juridiko zibila dutela ziurtatzen bada.
  2. Sagarapen-bizierako erakundeek eta Bizitza apostolikoko elkarteek, euren probintziei edo etxeei dagozkienak modu bateratuan eskatuta. Horretarako, eskaerarekin batera, izaera zibil propioa lortu nahi duten erakunde txiki guztiei eta bakoitzari dagozkion dokumentuak ere bidali beharko dira.
 2. Edonola ere, Sagarapen-bizierako erakundeen eta Bizitza apostolikoko elkarteen eskakizunak haiei dagozkien dokumentuekin batera igorriko dira eta eskudun den Elizako Agintaritzak bisatu beharko ditu dokumentu horiek.
 3. Erakundeek bigarren atal horretan izena emateko, ez da jarraituko atzerriko erakundeen izen emateari buruzko uztailaren 3ko 594/2015 Errege Dekretuaren 9. artikuluak dioena, baldin eta Zuzenbide Kanonikoa betez sortu badira eta, erakunde horiek etxeak eraiki nahi badituzte, etxe horiek eraikiko diren lurraldeko elizbarrutiko apezpikuaren baimena lortu beharko dute.
 4. Erlijio erakunde horien legezko ordezkari gisa eman ahal izango dute izena Institutuaren, haren probintzien eta etxeen jarduera burutzeko beharrezkoak diren guztirako, eta beharrezkoa denean, hurrengo oharra gehituko zaio: «Izen-emate hau Sagarapen-bizierako institutuaren edo Bizitza apostolikoko elkartearen baimenen mende egongo da, Espainiaren eta Egoitza Santuaren artean Gai juridikoei buruz sinatutako akordioaren I.4 artikuluan bildutakoaren arabera, lanak egiteko hedapena eta mugak zehazteko».
 5. Zuzenbide Kanonikoko 708 kanonak lantzen dituen goi-konferentzia nagusiek bigarren atal honek arautzen dituen erakundeen trataera berbera jasoko dute.
 6. Atal honetako erakundeek, hala iruditzen bazaie, euren Nagusien elizako erakundeari eman ahal izango diote jendartean aurkeztu beharreko dokumentuak Notarioari aurkezteko baimena.
C. Zuzenbide Kanonikoko Kodearen 298 kanonarekin eta harekin bat datozenekin araututako elkarte-erakundeak
 1. Zuzenbide Kanonikoko 298 kanonean eta harekin bat datozenetan araututako elkarte-erakundeen izen-ematea, baldintzei eta eskakizunei dagokienez, uztailaren 3ko 594/2015 Errege Dekretuaren 7. eta 8. artikuluetan jasotakoa beteaz burutuko da.
 2. Erakunde erlijioso horien eskakizunekin batera haiei dagozkien dokumentuak ere igorriko dira, eta eskudun den Elizako Agintaritzak bisatu beharko ditu dokumentu horiek.
D. Sagarapen-bizierako institutuei eta Bizitza apostolikoko eta Elkarte-erakundeen institutuen inguruko xedapen orokorrak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa
 1. Erakundeek lehenengo aldiz izena emateko eskaeraEskritura publiko bihurtu den dokumentuarekin batera bidaliko dira beti. Bertan, zera agertuko da:
  • Erakundearen eraikuntza kanonikoaren dekretua.
  • Estatutuak onartzen dituen dekretua.
  • Uztailaren 3ko 594/2015 EDren 7.1 artikuluaren eskakizunak betetzen dituzten estatutuak.
  • Legezko elizako eskudunak igorritako dokumentazioa, non legezko ordezkariaren nortasuna azaldu beharko den.
  • Dagokion Apezpikutzaren baimena erakundea ezartzeko, Zuzenbide Kanonikoan ez dagoenean izan ezik.
  • Zuzenbide pontifikatuko erakunde erlijiosoak direnean, Espainiako Nuntziatura Apostolikoak Egoitza Santuak igorritako dokumentuak autentifikatzeko eskatuko du (eskriturak notario-funtzioak Espainiako kontsulari ematen dizkionean izan ezik).
  • Federazio-erakundea izango balitz, honekin batera, eskritura publikoa bidaliko da, Elizako agintaritza eskudunak bidalitakoa, non hura osatzen duten erakunde guztiak zerrendatzen diren, Erakunde erlijiosoen erregistroan duen inskripzio-zenbakiarekin.
 2. Estatutuak aldatzeko eskaerakAldaketak eragina duenean xedeetan, funtzionamendu-erregimenean, ordezkaritza-organoan eta erakundearen gobernuan, ondorengoa aurkeztu beharko da:
  • Legezko ordezkariak edo baimendutako pertsonak sinatutako eskaera, non erakundearen erregistro-zenbakia agertuko den.
  • Eskritura publikoan batutako dokumentua, non Elizako agintaritza eskudunak igorritako aldaketaren onespenari dagokion Dekretua datorren, onetsitako aldaketekin. Dokumentuaren bukaeran luzatutako eginbidean, aldatu diren artikuluak eta aldaketa onetsi zeneko data agertuko dira.
 3. Legezko ordezkarien aldaketa-eskaerakLegezko ordezkarien aldaketarik gertatuz gero, 594/2015 Errege Dekretuaren 14. artikuluak dioena beteko da, eta eskakizunarekin batera eskudun den eliza-agintaritzaren ziurtagiria bidali beharko da, aldaketa onartzeko.
 4. Izena eman duten erakundeak baliogabetzeko eskaeraHurrengo dokumentuak aurkeztu beharko dira:
  • Legezko ordezkariak sinatutako eskakizuna, non erakundearen erregistro-zenbakia agertuko den.
  • Erakundearen deuseztatzea ziurtatzen duen dokumentu publikoa, non erakundearen organo eskudunaren erabakia biltzen den, eta Elizako agintaritza eskudunak igorritako baliogabetze-ziurtagiria, baliogabetze-data adieraziko duena.
  Deuseztatzea ebazpen judizial irmoz burutu bada, agintaritza eskudunak, derrigorrez aurkeztu beharko du erakundearen deuseztatze hori agintzen duen ebazpen judizialaren testigantza.
 5. 594/2015 Errege Dekretuaren in fine 7.2 artikuluak, uztailaren 3koa, aipatzen duenarekin adostasuna
  • Sagarapen-bizierako institutuei eta Bizitza apostolikoko elkarteei dagokienez, autentifikazio-eginbide bidez burutuko da adostasuna, Espainiako Gotzain-konferentziak emandako delegazioan oinarrituta, Elizako agintaritza bakoitzaren gaitasunarekin jarraituta.
  • Gainerako erakundeetan, Gotzain-konferentziari dagokio autentifikazio-eginbidea.
  • Aipaturiko Errege Dekretuaren 12.3 artikuluak aurreikusitako hiruhileko epean, autentifikazio-eginbide hori gertatu denetik.
 6. Elizako agintaritza eskudunaElizako agintaritza eskuduna kasu bakoitzean Zuzenbide Kanonikoko Kodeak zehazten duena izango da. Gotzain-konferentziari dagokio, haren Estatutuen 50. artikulua beteaz, Espainiako eliza katolikoaren baitan irizpide orientatzaileak eskaintzea, lurralde ezberdinetan agintaritza zibilarekin dituen harremanen inguruan, Zuzenbide komunean eta Egoitza Santuaren eta Espainiaren arteko akordioen arabera elizako agintariei dagozkien gaitasunak beteaz.
E. Eliza Katolikoaren Fundazioen inskripzioa (otsailaren 8ko 589/1984 ED)

Fundazioaren sorreraren eskritura publikoa, non eraikuntza-dekretua eta hurrengo eskakizunak azalduko diren:

 • Sortzaileen izena, abizenak eta egoera, pertsona fisikoak baldin badira, eta izena edo sozietatearen izena, pertsona juridikoak badira. Bietan, hiritartasuna eta helbidea adieraziko da.
 • Hasieran gobernu-organoa edo organoak zein Fundazioaren ordezkaritza osatzen dituzten pertsonen izenak, abizenak eta helbideak, eta kargua onartzen dutenaren adierazpena.
 • Sortzeko nahia eta funtsak.
 • Fundazioaren estatutuak, non nahitaez hurrengo baldintzak adieraziko diren:
  • Fundazioaren izena, haren xedeak, helbidea eta jarduerak zein lurraldetan burutuko dituen.
  • Hasierako ondarea, bere balorazioa eta dituen gainerako baliabide ekonomikoak.
  • Fundazioaren xedeak betetzeko baliabideak aplikatzeko jarraitu beharko diren arauak.
  • Fundazioa gobernatu eta ordezkatuko duten patronatuaren eta gainerako organoen osaera, kideak esleitzeko arauak, hutsik dauden karguak betetzeko modua, erabakiak eta akordioak hartzeko eskakizunak eta aipaturiko organo horien atribuzioak.
  • Estatutuetan aldaketak egiteko eta Fundazioa aldatzeko eta azkentzeko arau bereziak, halakorik baleude.
 • Gotzain-konferentziaren autentifikazio-eginbidea, 2015eko abenduaren 3ko Ebazpenaren 5. atalean jasotakoaren arabera.
F. Fundazioen federazioan izena ematea

Erakundeak federazio-izaera badu, hurrengoa ere aurkeztu beharko da:

 • Federazio-erakundeearen sorreraren akta bere baitan hartzen duen dokumentu publikoa, hura osatzen duten Fundazio guztien izena eta Erakunde erlijiosoen erregistroan duen inskripzio-zenbakia.
 • Federazio-erakundearen estatutuak ere sartu beharko dira, non izena, helbidea, funtzionamendu-erregimena eta haren ordezkariak diren organoak adierazten den.
 • Hura osatzen duten Fundazio bakoitzaren banakako akta, non Federazioan sartzeko adostasuna adierazten den.
 • Gotzain-konferentziaren autentifikazio-eginbidea, 2015eko abenduaren 3ko Ebazpenaren 5. atalean jasotakoaren arabera.

Jatorrizko dokumentua gaztelaniaz ez dagoenean, honen itzulpena ere aurkeztu beharko da, behar bezala autentifikatua.

Itzultzea

 

Nola eskatu/aurkeztu

 • Inicia tu solicitud
 • Nire eskaeraren egoera
 • Ministerioko Herritarrentzako Arretarako Bulegoa Erregistro Orokorra
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual