Edukira joan

Justizia Ministerioa

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menu nagusia

ID: 1214483962185

Izenaren eta abizenen aldaketa

Zer da

Herritarrak bere abizenak, haien ordena edo bere izena aldatzea ahalbidetzen duen prozedura da.

Abizenen aldaketa.

Baldintza:

Baimena izateko hauxe erakutsi behar da:

 • Aldaketa eskatu duenak eskatu duen abizena erabiltzen duela eta abizen horrekin ezagutzen dutela. Erabilera eta ezagutza hori ezin da nahita sortu, aldaketa lortzeko.
 • Abizen berriak interesatuarenak direla, modu legitimoan.
 • Aldaketaren ondorioz lortzen diren emaitzak ez izatea lerro bakarrekoak, bata aitaren aldekoa eta beste amaren aldekoa baizik.

Horiexek dira baldintza orokorrak, baina Erregistro Zibileko arauetan hainbat kasu zehatz ere aipatzen dira, baldintza horietako batzuk betetzeko beharrik ez dutenak.

 • Ez da beharrezkoa adierazitako lehena betetzea, baldin eta abizenak ohorearen aurkakoak badira, edo eragozpen larriak ekartzen badituzte, edo Espainiako abizen bat desagertzeko arriskua baldin badago. Arrisku hori ezingo da familia baten alorrera mugatu, baizik eta gaztelania osoari.
 • Ez da beharrezkoa aipatutako baldintza bat ere betetzea, ezohiko egoeretan. Horrelakoetarako, prozedura berezia dago.
 • Halaber, ez da beharrezkoa izango inolako baldintzarik betetzea, baldin eta abizen aldaketa egin nahi duenak, genero indarkeriaren biktima izanik kautelazko babes neurri judiziala izan badu, eta egoeraren larritasunak hala eskatzen badu.
 • Europar Batasuneko hiritarrentzat ere Europar Batasuneko Justizia Epaitegiaren jurisprudentzia aplikatzen da (TJUEren 2003ko urriaren 2ko Epaia - García Abello, eta TJUEren 2008ko urriaren 14ko Epaia – Grunkin Paul)

Baldintza komunak:

Aldaketa eska dezakete horretarako bidezko arrazoia duten guztiek, aldaketak ez badio beste batzuei kalterik egiten.

Abizen aldaketa interesdunaren bizilekuari dagokion Erregistro Zibileko arduradunak bideratutako espedientea egin ondoren egiten da, eta ebazteko eskumena Justizia ministroak du eta, haren ordez, Erregistroen eta Notarioen Zuzendaritza Nagusiak.

Abizen aldaketen inskripzioa jaiotza inskripzioa jasota dagoen Erregistro Zibilean egiten da.

Abizenen erregularizazio ortografikoa:

 • Erregistro zibileko epaile arduradunari eska dakioke, abizenak idatzita dauden modua ez datorrenean bat gaztelaniaren gramatikarekin eta fonetikarekin.

Abizenen ordenaren aldaketa:

 • Abizenak jartzeko, Espainiako sistemak hala ezarri duenez, pertsonak aitaren lehen abizena hartu behar du lehen abizen, eta bigarren abizen, berriz, amaren lehena.
 • Baina arau orokor hori aldatzen da aitak eta amak, bion adostasunez, haurraren jaiotzaren inskripzioa baino lehen, haurraren abizenen ordena aldatzea erabakitzen badute; hau da, amaren lehenarekin inskribatzen badute, lehen abizen modura, eta aitaren lehen abizenez, bigarren abizen modura. Seme-alaba nagusiarentzat aukeratutako ordenari eutsiko zaio guraso berberen hurrengo seme-alabekin. Era berean, seme-alabek, adindun egiten direnean, abizenen ordena aldatzeko eska dezakete.

Izen aldaketa:

Aukeratzeko askatasuna:

Ia izen guztiak dira posible egun. Lola, Concha, Pepe, Manolo jada ez dira familiako ezizenak bakarrik, eta Erregistro Zibilean hala inskribatzen diren izen propio bihurtu dira.

Legerian ezarritako debekuetan erortzen diren izenak bakarrik baztertuko dira.

Mugak:

 • Ezin dira bata bestearen atzetik jarri bi izen sinple baino gehiago edo izen konposatu bat baino gehiago. Kasu honetan, bi izenak marratxo baten bidez batuko dira.
 • Izenak objektiboki pertsonari kalte egin ezin du. Hori dela eta kanpoan uzten dira lo badaezpada ere edo konbinazioan izaten direna abizenekin, desohoragarriak, iraingarriak, iraingarriak, eta abar.
 • Ez dira onargarriak identifikaziorako nahasgarriak direnak (adibidez, izen bihurtutako abizena), ez eta sexuaren gainean okertzeko bidea ematen dutenak ere.
 • Anaia bati ezin zaio bizirik dagoen beste anaia baten izena eman.

Espainiako nazionalitatea hartzen duten atzerritarrak:

Jaiotza inskripzioan atzerriko ziurtagirian agertzen den izena jarri behar da, beste izen bat erabili ohi dela frogatu ezean. Atzerriko ziurtagirian agertzen den izena edo normalean erabiltzen dena ezarritako mugaren batean sartuta badago, ordeztu egin beharko da, Espainiako arauen arabera, interesdunak edo haren legezko ordezkariak aukeratutako beste batekin, edo, bestela, ofizioz ezarritako beste batekin.

Gure idazkeratik bestelakoan (txineraz, japonieraz, arabieraz, etab.) idatzita dauden izenak, transkripzio edo transliterazio bidez jasoko dira, egokitzapen grafikoa eta baliokidetasun fonetikoa lortze aldera. Hizki latindarrez idatzitako izen berezietan ere egokitzapen ortografikoak egin ahal izango dira interesdunak hala eskatuz gero, errazago idatzi eta ahoskatzeko.

Izen berezia aldatzeko baldintzak:

Izen berezia alda daiteke:

 • Interesdunak eskatzean, normalean jaiotza inskripzioan agertzen dena ez den beste bat erabiltzen delako edo bidezko beste kausaren batengatik.
 • Izena arauak urratuz ezarri denean.
 • Atzerriko izen baten itzulpena denean.
 • Izena Espainiako hizkuntzatara itzultzean, edo grafikoki zein fonetikoki egokitzean.
 • Sexuaren erregistro aipamena zuzentzen denean.

Aldiz, ezin izango da izen berezia aldatu bidezko kausarik ez dagoenean, izen bereziaren aldaketa hutsalak egin nahi direnean (Ester-en ordez Esther, Deborah-ren ordez Débora, Kristinaren ordez Cristina, edo alderantziz). Aldaketa horiek gaizki idatzita dagoen izen berezia ortografikoki zuzentzeko egiten direnean bakarrik onartuko dira. 

Izen aldaketa guztietarako baldintza komunak:

Bidezko kausa bat egon behar da, eta ezin zaie hirugarren pertsonei kalterik egin

Izen aldaketa interesdunaren bizilekuari dagokion Erregistro Zibileko arduradunak espedientea bideratu ondoren egiten da.

Aldaketaren arrazoia inskribatutakoaz bestelako izen bat erabiltzea bada eta ohiko erabilera onartzen ez bada, Justizia ministroari, eta haren ordez, Erregistroen eta Notarioen Zuzendaritza Nagusiari dagokio eskumena.

Izen aldaketaren inskripzioa jaiotza inskripzioa jasota dagoen Erregistro Zibilean egiten da. Interesdunaren bizilekuari dagokion Erregistro Zibilean eska daiteke, jaiotza lekukora bidaltzeko.

Nork eska dezake/aurkeztu

Izen eta/edo abizen aldaketa adinez nagusi diren interesdunek edo adin txikiko edo ezgaituen legezko ordezkariek eska dezakete.

Nola eskatu/aurkeztu

Nola eskatu/aurkeztu
Lotutako informazioa
 • Inicia tu solicitud
 • Nire eskaeraren egoera
 • Ministerioko Herritarrentzako Arretarako Bulegoa Erregistro Orokorra
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual