Edukira joan

Justizia Ministerioa

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menu nagusia

ID: 1214483957533

Baimena - Ezkontza-inskripzioa

Zer da

Inskripzioak ezkontzaren eta horren dataren, orduaren eta tokiaren fede ematen du. Ezkontza egin dela ziurtatzen du eta ezkonduen egoera zibila legitimatzen du.

Ezkontzak, egiten unetik, efektu zibilak eragiten ditu, baina horiek onartzeko, Erregistro Zibilean inskribatuta egotea beharrezkoa da.

Erregistro Zibileko Arduradunaren, Bake-Epailearen, Alkatearen edo honek esku uzten duen Zinegotziaren aurrean edo Idazkari Judizialaren aurrean ospatutako ezkontza aktan agerian jarriko da; Notario-ren aurrean ospa dadilak eskritura publikoan agertuko du. Bi kasuetan sinatu behar izango da, gainera aurrean, ezkonberriek eta bi lekukok, ospatzen duten harengatik.

Akta hedatuta edo eskritura publikoa baimenduta, ezkontzaren ospakizuna egiaztatzeko kopia ezkonberrietako bakoitzari emango zaio eta, lekukotasuna egun berean edo bere izen-ematerako Erregistro Zibilera dokumentuko kopia eskuetsi elektronikoan, Erregistro Zibileko Arduradunaren aurreko kalifikaziorako, autorizanteak igorriko du.

Nork eska dezake/aurkeztu

Ezkontzaren aurretik, ezkongaiek Erregistro Zibileko araudiaren arabera izapidetutako espedientean Kode horretan zehaztutako gaitasun baldintza guztiak betetzen dituztela ziurtatutako dute.

Ezkontideren batek ezintasun psikikorik balu, ezkontzarekin ados egoteko gaitasuna duela ziurtatzen duen medikuaren txostena eskatuko zaio.

Ezkontzaren aldeko autoa behin betikoa denean, zerbitzuaren beharren arabera posible denean egingo da.

Gaitasuna bakoitzaren egoeraren araberako da. Hurrengoak kontutan izan behar dira:

 • Adina: emantzipatuta egotea beharrezkoa da, hau da, hamasei urtetik gora izatea eta gurasoekin ez bizitzea ezinbestekoa da.
 • Pertsona bakarrarekin ezkonduta egotea bakarrik, aldi berean bi pertsonekin ezkonduta egotea ezinezko da.
 • Odolkidetasunagatik edo hartzeagatik lerro zuzeneko senideak ez hirugarren gradura arte odolkidetasunagatiko kolateralak ezin dira ezkondu haien artean.
 • Ezkontidearen heriotza engainagarriko parte-hartzea izateagatik zigortua edo antzeko afektibitate-erlazioagatik elkartuta senar-emazteenera egon zen pertsonarik ezin da ezkondu haien artean. Hala ere, El Juez-ek dispentsatu ahal izango du, bidezko arrazoiarekin eta parteak eskatuta, borondatezko jurisdikzioko, heriotza engainagarriko ezkontidearen eragozpenetako edo antzeko afektibitate-erlazioagatik elkartuta senar-emazteenera egon zen pertsonako eta kolateralen arteko hirugarren gradu ahaidetasuneko espedientean diktatutako aurreko erabakiaren bitartez. Geroagoko dispentsak zeinen baliogabetasuna judizialki parteetako batetik premia ez dezan ezkontza baliozkotzen du, bere ospakizunetik.
 • Ezkonberrietako bat intelektualak edo zentzumen adimen-urritasunek eraginda egongo bada Idazkari Judizialak, Notarioak, Erregistro Zibileko Arduradunak edo akta tramitatzen duen edo, baimena uzteko bere gaitasunaren gaineko mediku-irizpena, espedientea irekitzen duen funtzionarioak eskatuko dute.
 • Eragozpenen dispentsa: kausaren bategatik ezkontza egiteko eragozpenak ezeztatzeko aukera da. 

Espedientea hastea:

Ezkontza zibilerako izapideak ezkongaietako bat edo biak helbideratuta dauden edo ohiko bizilekua duten udalerriko Erregistro Zibilean hasi behar dira beti. Udalerri desberdinetan helbideratuta badaude, gehien komeni zaiena aukeratu ahal izango dute.

Ospatzeko lekua:

Nahiz eta aurreko izapideak Erregistro Zibil egokiaren aurrean burutu, ezkonberriek erabaki dezakete, behin ezkontza aurreko espedientea bukatuta, ezteietako zeremonia edozein udaletan, aurrean, ospa dadila:

 1. Erregistro Zibileko Epaile Arduraduna eta bulegoetako hartako edo Erregistro Zibilarekiko mendekotasunetako ordezkaritzagatiko Bake-Epaileak.
 2. Alkatea edo honek baldintza egokiak esku biltzen duen lokalean uzten dituen Zinegotzia.
 3. Idazkari Judiziala edo bi ezkonberriek aske aukeratutako konpetentea ospakizun-lekuan den Notarioa.

Nola eskatu/aurkeztu

Nola eskatu/aurkeztu
Lotutako dokumentuak
Lotutako informazioa
 • Inicia tu solicitud
 • Nire eskaeraren egoera
 • Ministerioko Herritarrentzako Arretarako Bulegoa Erregistro Orokorra
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual