Edukira joan

Justizia Ministerioa

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menu nagusia

ID: 1214483955533

Jaiotza-inskripzioa

Zer da

Jaiotza edo erditzea pertsona batek amaren gorputzetik kanpo berezko bizia duen unea da.

Erregistroko idazpenean jaiotzaren inskripzioak, Erregistro Zibileko arduradunak egiten duena, jaiotzaren, horren dataren, orduaren eta tokiaren, haurraren sexuaren eta inskribatuaren seme-alabatasunaren fede ematen du. Jaiotza-inskripzioa da, Erregistro Zibileko arduradunak, dataren jaiotzaren gertaeraren fedea, ordua eta gertatu ziren lekua, identitatea egiten dituen hedatutako erregistro-idazpena, sexua eta, bere, inskribatutakoaren kide izatearen, kasuan.

Beraz, jaiotzaren inskripzioa behartutako pertsonek dagokien Erregistro Zibiletako arduradunei jaoitzaren jakinarazpena egitea da.

Jaiotza-inskripzioan bereziki hurrengoa egongo da:

 • Jaioberriari jarritako izena.
 • Jaiotzaren ordua, data eta tokia. Erditze anitzetan, bakoitzaren ordu zehatza jakiten ezean, bien arteko lehentasuna edo ezin izan dela zehaztatu adieraziko da.
 • Jaiotakoa gizona edo emakumea bada.
 • Gurasoak, legalki kide izatea osatuta dagoenean eta baldin eta posiblea izango balitz, gurasoen hurrengo zirkunstantziak: izena eta deiturak, Nortasun Agiri Nazionala edo identifikazioko eta, bere kasuan, lekuan eta jaiotegunean atzerritarreko, egoera zibileko, bizilekuko eta nazionalitateko pasaporteko Kopurua.
 • Ziurtagiriariri emandako paper-sortako zenbakia.
 • Inskripzioaren ordua.

Nork eska dezake/aurkeztu

Jaiotza-inskripzioa bultzatzera behartuta daude:

 1. Ospitale-helbidea, klinikak eta osasun-establezimenduak.
 2. Erditzeaz arduratu den medikoa edo osasun pertsonala, hau gertatu denean joan zedin osasun-establezimendutik.
 3. Gurasoak. Hala ere, erditzearen unean semeari uko egiterik egotekotan, amak ez du izango behar hau, Entitate Publiko egokiak onartuko duena.
 4. Seniderik hurbilekoena edo, bere akatsean, gertatzeko denboran erditzeko lekuko oraingo edozein pertsona adindun.

Epea

Epean jaiotza-komunikazioa Osasun-Zentrotik igortzeko jaiotzatiko 72 orduko da. Edozein kausagatik epeko dokumentua ez denean igorri, izen-ematea bultzatzera betebeharpekoek hamar eguneko epe bat ukango dute jaiotza Erregistro Zibileko Bulego aurrean aitortzeko. Hala ere, epe honetan irits liteke 30 egunetara bidezko arrazoia akreditatzen denean. Aipaturiko epean pasatuta, jaiotza epez kanpo inskribatzeko espedientea Erregistro Zibileko Arduradun egokiaren aurrean tramitatzea beharrezkoa da.

Era berean, jaiotzako izen-emateak ere egin daitezke atzerriko Erregistroetan dauden idazpenen bidez, aipatutako espedientearen beharrik izan gabe; baldin eta inskribatutako gertaeraren gainean eta Espainiako legeak betetzen dituela zalantzarik ez badago.

Informazio gehigarria

2015eko uztailaren 14an zeinen artikulu segundoa argitaratu da BOE-an, Justizia-Administrazioaren eremuko erreforma administratiboko eta Erregistro Zibileko neurrietako, uztailaren 13ko 19/12015 Legean-hiru begiesten du herritarrek bere seme-alaben jaiotza komunikatu ahal dezatela elektronikoki osasun-zentroetatik aukera. Aipaturiko neurriak jaiotzen izen-emate izapideak erraztuko dizkie herritarrei, Erregistro Zibiletara mugitzea gehienetan saihestuz. Bizitza herritarrari sinplifikatzera orientatutako Justizia Ministerioaren modernizazioko planen barruan sartutako neurria da.

Urriaren 15ean hasiko du gutxienez osasun-zentroarekin Autonomia-Erkidego bakoitzaren, eta eta gero zabalduko du neurriari atxikitzen ari zaizkion gainerako osasun-zentroetan.

Neurri honekin jaioberrien izen-ematearen eskaera zuzenki egingo da osasun-zentroetatik, gurasoek, osasun-zentroetako administrariek lagunduta, sinatuko duten adierazpeneko jaiotza, telematikoki Erregistro Zibilerako Osasun-Zentrotik igorriko dena, egiaztatzeko medikuaren partea gehituko dion "Formulario" ofiziala tokian. Jaiotakoaren izen-ematea egiteko pertsonalki Erregistro Zibileko Bulegora joatea ez da beharrezkoa izango, beraz, gehienetan.

Hartarako, jaiotzatiko 72 orduko epean, herritarrak, deklaratzaileak edo gurasoak, jaiotza komunikatzea nahi dutenak, osasun-zentrotik identifikatu behar izango dira aipaturiko zentroan baliozko dokumentuarekin, familia-liburua aurkeztea, ezkontza-ziurtagiria edo, kide izatea ezkontzakoa bada, Formulario ofizialeko ezkontzako "Adierazpena" sinatzea; edo kide izatea ez ezkontzakoa bada Formulario ofizialean edukitako aitatasuneko "Adierazpena" sinatzea.

Osasun-Zentroak Erregistro Zibilari bidaliko dizkio beharrezkoa gurasoak Erregistro Zibilera bidalitako dokumentazioak akatsen bat eduki dezanik ezean mugitzea izango denagatiko jaiotza-inskripzioa, omisioa edo ondorengo konpontzea behar duen zehaztugabetasuna praktikatzeko beharrezko dokumentu guztiak. Behin izen-ematea praktikatuta, Erregistro Zibilak gurasoei bidaliko die (bide elektronikoagatik ahal dela) jaiotzako beste administrazio batzuen aurrean behar dituzten izapide administratiboak egin ahal izango dituzten hitzez hitzeko ziurtagiria.

Ohiko galderak

Jaiotza-suposizio guztien izen-ematearen eskaera tramitatu ahal izango dute osasun-zentroetatik?

Nahiz eta izen-ematea jaiotza-suposizioen gehiengoan Osasun-Zentroetatik eskatu ahal izan, daude Erregistro Zibilaren legeriak behar dituen halako suposizio batzuk berean agertzea. Horrela gertatzen da ezkontzako aitatasun-presuntzioko suntsiketa eskatzen duten kasuekin; noiz gurasoetako bat adingabea den edo judizialki aldatutako ahalmena duen; absentziaren kasuko ez ezkontzako seme-alabetako, heriotzako edo aitaren ezgaitasuneko jaiotzak, ama edo biak direnean; bi gurasoak nazionalitate desberdineko atzerritarrak direnean; edo amak semeari uko egin dionean.

Halaber ezin izango da tramitatu Erregistro Zibilak edo Osasun-Zentroak beharrezko baliabide teknikoak komunikaziorako bide elektronikoagatik ez dauzkan kasu haietan.

Edozein Erregistro Zibiletarako jaiotza komunika daiteke?

Erregistro Zibilaren legeriaren arabera Erregistro Zibil konpetenteari komunikatu ahal izango zaio, aipaturiko Erregistroak beharrezko baliabide teknikoak komunikaziorako bide elektronikoagatik ez ditzala ukan suposizioa salbuetsiz.

Gurasoek geroago joan behar izango dute Erregistro Zibilera?

Komunikazioa Zentroetatik Osasunerakoak bidaltzen du Erregistro Zibilera jaiotza-inskripzioa beharrezkoa gurasoak bidalitako dokumentazioak akatsen bat eduki dezanik ezean Erregistro Zibilera, omisiora edo ondorengo konpontzea behar duen zehaztugabetasunera mugitzea izango denagatik praktikatzeko beharrezko dokumentu guztiak. Behin izen-ematea praktikatuta, Erregistro Zibilak gurasoei bidaliko die (bide elektronikoagatik ahal dela) jaiotzako beste administrazio batzuen aurrean behar dituzten izapide administratiboak egin ahal izango dituzten hitzez hitzeko ziurtagiria.

Noiz lortzen dut jaiotzako ziurtagiri literala?

Behin izen-ematea praktikatuta, Erregistro Zibilak gurasoei bidaliko die (bide elektronikoagatik ahal dela) jaiotzako beste administrazio batzuen aurrean behar dituzten izapide administratiboak egin ahal izango dituzten hitzez hitzeko ziurtagiria.

Nola eguneratzen da familia-liburua?

Erregulazio berriaz, jaiotzako hitzez hitzeko ziurtagiriarekin batera berak aurkeztu ahal izanez, familia-liburua eguneratzea ez da beharrezkoa. Hala ere desiratzen duten gurasoak Erregistro Zibilera joan daitezke Familia-Liburua borondatezko eran eguneratzeko.

Izapidea egin ahal izango dut Erregistro Zibilean?

Borondatezko era gurasoek Osasun-Zentroetatiko komunikazio elektronikoko sistema berria erabili ahal izango dute Erregistro Zibilera lekualdatzeek saihestuko dutenarekin. Hala ere, bere eskaera tramita dezakete presentzialki forma eta epeaketako tradizionalki eginez etorri diren Erregistro Zibilean.

Nork egin dezake izen-ematearen eskaera?

Ezkontzarik egotekotan egin dezake eskaera dokumentalki ezkontzaren esistentzia akreditatzen duen edozein pertsona (familia-liburuarekin, adibidez). Egiaztapen hau ezean, bi gurasoek eska dezakete. Ezkontza ez egotekotan eskaera egin behar izango dute bi gurasoak, aitak kide izatea ezagut dezanik, edo amagatik edo beste deklaratzaile bategatik, amarengandiko seme-alabatasuna zehazten bada soilik egotekotan.

Zer epe dut izen-ematea egiteko?

Osasun-Zentroetatiko komunikazioa jaiotzatiko 72 orduko gehieneko epean egin behar izango da. Edozein kausagatik epeko dokumentua ez denean igorri, izen-ematea bultzatzera betebeharpekoek hamar eguneko epe bat ukango dute jaiotza Erregistro Zibileko Bulego aurrean aitortzeko. Epe honetan igarota, izen-ematearen eskaerak Erregistro Zibil konpetentea egin behar izango du presentzialki.

Zenbat kostatuko da eskaera tramitatzea Zentroetatik Osasunerakoak?

Osasun-Zentroetatiko eskaeraren izapideak du doako izaera, Erregistro Zibilaren izapide guztiak bezalako.

Zer dokumentaziorik eman behar dut?

Izen-ematea eskatzeko nahikoa izango da Osasun-Zentro berean eta gurasoetako eta deklaratzaileetako identitate dokumentuetan errazten duten jaiotzako osasun-ziurtagiria aurkeztea. Ezkontza egotekotan, familia-liburuaren aurkezpenak amak eskaera sinatu behar dezala saihestuko du.

Edozein Osasun-Zentrotarako izen-ematearen eskaera egin dezaket?

Hasiera batean egin ahal izango dute haietatiko eskaerak, baliabide teknikoak izanez, alta-dadoak DGRN-eko sisteman dauden Osasun-Zentroak soilik. Urriaren 15ean hasiko du osasun-zentroetako sailarekin eta eta gero zabalduko du nazio-lurralde guztian.

Nazionalitate-eskuratzearen ondorio bezala jaiotza-inskripzioa Espainiakoa

Espainiako nazionalitatearen ematea jaiotza-inskripzio egokia alde batera utzita jasotzen da. Horregatik, Espainiako nazionalitatea lortzen duen atzerritarra Espainiako Erregistro Zibilean izena emanda ez dagoenean, ekin behar zaio bere jaiotza-inskripzioari aurrez. Jaiotza-inskripzio hauetan nazionalitate-eskuratzearen ondorioa direla Espainiakoa herritarrengatik zeinen jaiotza-lekua da atzerriko herria, interesatuek jaiotza-inskripzioa heda dadila bizilekuari buruzko Udal-Erregistro Zibilean eska dezakete, zin-akta edo Erregearenganako fideltasunaren eta Konstituzioari eta Legeei obeditzearen promesa altxatzeko unean, espediente egokiari irakats diezaion erregistroarena. Aurrez ikusitako erregela orokorrean Erregistro Zibilaren Legeko 16 artikuluan eta, zeinen arabera, garatzen duen Araudiko 68 artikuluan beste kasu batean egongo da los nacimientos […] se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del sitio en que acaecen […]. Cuando sea competente un Registro Consular, si el promotor está domiciliado en España, deberá practicarse antes la inscripción en el Registro Civil Central […]".

"Dokumentu elkartuak" atalean, Erregistro Zibil Zentralerako jaiotza-inskripzioko eskaerei buruzko informazio osagarria lortu ahal izango du eta datu-deklarazio-orria deskargatu.

Nola eskatu/aurkeztu

Nola eskatu/aurkeztu
Araudia
 • Inicia tu solicitud
 • Nire eskaeraren egoera
 • Ministerioko Herritarrentzako Arretarako Bulegoa Erregistro Orokorra
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual