Edukira joan

Justizia Ministerioa

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menu nagusia

ID: 1214483963866

Behar ez bezalako diru-sarrerak itzultzeko prozedura, administrazio-tasak ordaintzeko 790 eredua

Zer da

Tasaren zenbatekoaren itzultzea lortzeko bidea da, espediziorako akabatuta azken borondateko, heriotza-estaldurako aseguru-kontratuko eta aurrekari penaletako eta bizilekutiko Espainiako nazionalitateko prozeduretako eskaera aurkezpenagatik eta Espainiako jatorrizko sefardientzako herritartze-agiriagatik tasako ziurtagirietako hau izan denean oker edo oker ordainduta.

Behin tasa oker edo oker amaituta, Justizia Ministerioak ezin du aipaturiko tasa itzuli zuzeneko ezta ere berehala. Halaber, ezin du onartu ziurtagiriaren edo bizilekutiko Espainiako nazionalitateko prozeduren eskaera bat eta egiaztapena, oker akabatutako beste baten konpentsazioan, tasako ongarriko sefardíes,sin-etarako herritartze-agiririk.

Erreklamaturiko tasak itzultzeko, interesatuak okerreko sarrerak itzultzeko espediente bat irekitzea eskatu beharko du.

Justizia Idazkariordetzak, gero, dagokion ebazpena emango du tasa itzultzeko eskubidea aitortuz ala ez, eta interesatuari jakinaraziko zaio.

Behin itzultzeko eskubidea aitortu denean eta Zerga Agentziari dagokion proposamena egin ondoren, Zerga Agentziak eskatutako zenbatekoa itzuliko dio zuzenean interesatuari, edo, bestela, argitasunak eskatuko dizkio Justizia Ministerioari, itzulketa espedientean zerbait ikusiko balu.

Behar den dokumentazioa:

Eskaera egitea OKERREKO SARRERAK ITZULTZEKO ESKAERA EREDUA aurkeztuta. Eskaeran adieraziko da interesatuaren iritzian zer arrazoirengatik ez den eskubidezkoa izan ordainketa.

GARRANTZIZKOA: Bide azkarra eta ahalik eta merkeena bermatzearren, komenigarria litzateke kontu korronte zenbaki bat adieraztea, txeke izendunaren aukeraz baliatu ordez.

Eskaerarekin batera, eskaera ereduan eskatzen diren justifikazio agiriak aurkeztuko dira:

  • Dirua sartu zeneko jatorrizko agiria “Administraziorako kopia”, 790 inprimakia interesatuak azkenean eskatu ez zituen ziurtagirietarako.
  • "Interesatuarentzako Ereduzko" sarrerako jatorrizkoko, eskatu ziren ziurtagirietarako eta bizilekutiko Espainiako nazionalitateko prozeduretako eskaera aurkezpenagatiko tasarako eta Espainiako jatorrizko sefardientzako herritartze-agirirako fotokopia.
  • Itzultzeko eskubidea egiaztatzen duten beste dokumentu batzuk, bere kasuan, eskaeran zehaztuko direnak.

Eskaerak tasaren Kudeaketa Zentrora zuzenduko dira: Justizia Idazkariordetza. (Ofizialtza Nagusia)

Eskaera inprimakiak interesatuen eskura daude ondorengo toki hauetan:

Nork eska dezake/aurkeztu

Betiere, dagokion tasa likidatu zuen interesatuak eskatu beharko du itzulketa (bere kasuan, eskatzaile ziurtagiriko)

Nola eskatu/aurkeztu

Nola eskatu/aurkeztu
Lotutako informazioa
Araudia
  • 520/2005 Errege Dekretua, maiatzaren 13koa, abenduaren 17ko 58/2003 Zerga Lege Orokorra garatzen duen Araudi Orokorra onartzen duena, bide administratiboko berrikuspen gaietan.
  • Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, 1998ko ekainaren 4koa, Ogasun Publikoaren eskubide diren tasen kobrantza kudeaketako hainbat alderdi arautzen dituena, zeina aldatu egin baitzen 2001eko abenduaren 11ko Ogasun Ministerioaren Agindu
  • 398/2007 Errege Dekretua, martxoaren 23koa, heriotza estaltzeko aseguru Kontratuen Erregistroaren sorkuntzari buruzko azaroaren 14ko 20/2005 Legea garatzen duena.
  • Inicia tu solicitud
  • Nire eskaeraren egoera
  • Ministerioko Herritarrentzako Arretarako Bulegoa Erregistro Orokorra
  • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual