Edukira joan

Justizia Ministerioa

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menu nagusia

ID: 1215326287146

Nobleziako tituluen eta nagusitasunen onarpena eta birgaitzea

Zer da

1978ko Espainiako Konstituzioak "ohoreak ematea eta bereizketak legeen" araberak eransten dizkio Erregeari (art. 62 f).

Handitasunak eta nobleen Mesedeak Erregearen emate subiranoagatik jaiotzen dira; geroago legezko eskuratzea beti transmititzen ari da. Diren, gizonen merkataritzatik kanpo dauden eta merkataritza-transakzio bat arrazoi izan ezin diren ohorezko eskubide bezala .kasu batzuetan itzultzen dute Koroara noiz, bete gabe Titulua, bere eskuratzera edo transmisiora bideratutako akzioak ez dira trebatzen denbora batean zehar.

Egoztea edo ematea

Erregeak emate-fakultatean dihardu eta Gutun Errealean zehar gauzatzen da. Aipaturiko emateak efektuak hornitzen ditu aurka hirugarren behin emateko Errege-Dekretu egokia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denez gero.

Ondorengotza

Ondorengotza gertatzen da noiz nobleen mesedeko edukitzaile zintzoa zenduz, hau bete gabe geratzen da eta bere transmisioari ekin behar zaio.

"Mesede hauetako bateko plaza hutsa gertatuta, berehalako ondorengotzat har dadilak Justizia Ministerioari eskatu ahal izango dio urte bateko terminoan; inork halako kontzeptuan ez balu egingo lehentasunaren aginduan jarrai diezaiolak egiazta dezala, ere urte bateko, beste epe batean ematen da eta, ere ez denbora horretan inongo eskaerarik ez bada egongo, irekiko da hiru urteko zeinetan zehar kontuan hartzen den edozeina oinordetzarako eskubidearekin kontuan hartzen den edozeina eska dezakeen termino"

Ondorengotzaren agindua

Nobleen duintasun guztietan gertatzeko ordena egokituko da emate-tituluan jarritakora eta, bere akatsean, tradizionalki materia honetan jarraitu dionera. Noble-tituluko sorrera Gutunean honek ordena espezifikoa aipaturiko tituluan gertatzeko ez duenean hurrengo erregelak kontuan hartuko dira:

 • Ondorengoenganako zuzeneko lerroaren lehentasun absolutua kolateral eta goranzkoaren gainean ezartzen da, edo linea beraren barruan, aukeratuko da urrunenera hurbila gehiago den gradurika eta, gradu beraren barruan, adingabearen gaineko adin handienekoa, oinordekotasun-printzipioekin eta irudikapenarekinn konbinatuz.
 • Espainiako eta noble-tituluetako Handitasunetan gertatzeko gizonak eta emakumeak, deietako ordena erregularreko bere sexuaren arrazoiagatik pertsonei nahiago izan ahal izan gabe, baliteke eskubide dute.

Lagapenagatiko ondorengotza

Lagapena da, hau seme bat bizirik dagoela ematera edo gertatzera deitutakora, segida aitaren heriotzagatik irekitzerakoan jasoko lukeen, mugatzen den, izenburua jartzearen heriotza baino lehen gertatzen den ondorengotza.

Banaketagatiko ondorengotza

Bada handitasun-edukitzaileei emandako fakultatea eta, printzipala berehalako ondorengoarentzat gordez, haiek aipaturiko fakultatea mugetara eta gertatzeko ordenari buruz emateetan ezarritako erregeletara mendean jarrita geratuz bere seme-alaben artean banatzeko tituluak.

Birgaitzea

Eskatu ahal izango da handitasun haietako eta iraungipenean bete gabe bost urte baino gehiagoko denboran zehar egoteagatik erori ziren eta berrogeitan edo urte gehiagotan zeharreko halako egoeran egon ez ziren betiereko tituluetako birgaitzea.

Titulu-birgaitzea eskatzeko baldintzak eta handitasunak

Hark noble-titulu bateko birgaitzea eskatzeko beharrezkoa da:

 • Titulua ez dadin egon berrogeitan zeharreko iraungipen egoeran edo urte gehiagotan,
 • Eskatzaileak ahaidetasuna izan dezan azken edukitzaile zintzoarekin seigarren gradu zibila ez dezala gaindi eta hartan bil daitezen kargura berezko beharrak, bizibidea edo eskaeraren aurreko saria arrazoi izan ez diren egoera|leku soziala betetze arrunta gainditzen duten merituak haietan sostenga dadila.

Izapidea

Graziako eta beste Eskubide batzuetako Eskubide Zatiketa, Justizia Ministerioaren mendekoa, segidari eta noble-titulu-birgaitzeari buruzko espedienteen izapideko arduraduna da.

Nork eska dezake/aurkeztu

Titulurako eskubidearekin kontuan hartzen den eta indarreko legerian ezarritako baldintzak betetzen dituen edozein pertsona fisiko.

Nola ezagutzen den espedientearen erabakia:

Segida espedienteetan, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den Ministro-Aginduaren bitartez.

Birgaitze espedienteetan, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den Errege-Dekretuaren bitartez. Urtea barru ebazpen espresua hartuko dute zeinetan erori ez den eskaerak esan gabe ukatuta hurrengo espedienteko bulegora jartzeko egunean.

Epea

Heriotzagatiko ondorengotza.

 1. S.M-i zuzendutako eskaera. lagapenaren onuradunak Erregea.
 2. Zuhaitz genealogikoa azken edukitzailearekin, datatutako eta sinatutako, lotuz.
 3. Azken edukitzailearen heriotza egiaztapena.
 4. Eskatzailearen jaiotza-ziurtagiria.
 5. Jaiotza-ziurtagiriak eta aurkeztutako zuhaitz genealogikoan dauden lotura guztien ezkontza senar-emaztea.

OHARRA: Erregistro Zibilak egiaztapen guztiak igorri behar izango ditu eta jatorrizko azaldu edo konpultsatutako fotokopian.

Atalean eskatutako dokumentuen aurkezpenerako) eta eta), ukango du urte bateko gehieneko epea, oposizio eskari aurkezpen epea (30 egunetan, BOE-ako eskaeraren argitalpenetik aurrera zenbatuta) ondorioztatu zuen hari hurrengo egunetik kontatuta.

Lagapenagatiko ondorengotza.

 1. S.M-i zuzendutako eskaera. lagapenaren onuradunak Erregea.
 2. Zuhaitz genealogikoa lagatzailearekin, datatutako eta sinatutako, lotuz.
 3. Notarioaren aurrean, Noble-Tituluaren onarpena lagapen-hartzailearen aldetik eduki behar duenaren, emandako lagapen idaztea. Lagapenak edozeina kaltetzen badu eskubide hobearekin, bere Notario-Aktan esleitu behar izango den berariazko onespena utzi behar izango dio aipaturiko egintzari.
 4. Eskatzailearen jaiotza-ziurtagiria.
 5. Jaiotza-ziurtagiriak eta aurkeztutako zuhaitz genealogikoan dauden lotura guztien ezkontza senar-emaztea.

OHARRA: Erregistro Zibilak egiaztapen guztiak igorri behar izango ditu eta jatorrizko azaldu edo konpultsatutako fotokopian.

Ataletan eskatutako dokumentuen aurkezpenerako d) eta eta), ukango du urte bateko gehieneko epea, oposizio eskari aurkezpen epea (30 egunetan, BOE-ako eskaeraren argitalpenetik aurrera zenbatuta) ondorioztatu zuen hari hurrengo egunetik kontatuta.

Lagapenagatiko ondorengotza.

 1. S.M-i zuzendutako eskaera. lagapenaren onuradunagatiko Erregea.
 2. Zuhaitz genealogikoa lagatzailearekin, datatutako eta sinatutako, lotuz.
 3. Notarioaren aurrean, Noble-Tituluaren onarpena lagapen-hartzailearen aldetik eduki behar duenaren, emandako lagapen idaztea. Lagapenak edozeina kaltetzen badu eskubide hobearekin, bere Notario-Aktan esleitu behar izango den berariazko onespena utzi behar izango dio aipaturiko egintzari.
 4. Eskatzailearen jaiotza-ziurtagiria.
 5. Jaiotza-ziurtagiriak eta aurkeztutako zuhaitz genealogikoan dauden lotura guztien ezkontza senar-emaztea.

OHARRA: Erregistro Zibilak egiaztapen guztiak igorri behar izango ditu eta jatorrizko azaldu edo konpultsatutako fotokopian.

Ataletan eskatutako dokumentuen aurkezpenerako d) eta eta), ukango du urte bateko gehieneko epea, oposizio eskari aurkezpen epea (30 egunetan, BOE-ako eskaeraren argitalpenetik aurrera zenbatuta) ondorioztatu zuen hari hurrengo egunetik kontatuta.

Birgaitzea.

 1. S.M-i zuzendutako eskaera Erregea.
 2. Proba-dokumentuen indizea.
 3. Zuhaitz genealogikoa, azken edukitzailearekin, datatutako eta sinatutako, lotuz.
 4. Azken edukitzaileari igorritako karta edo bereko legeztatutako kopia. Espedientean edukitako hari buruzko erreferentziak Tituluko jenerala, Justizia Ministerioaren Artxiboan zainduta, balio izango du ere.
 5. Azken titularraren heriotza egiaztapena.
 6. Eskatzailearen jaiotza-ziurtagiria.
 7. Jaiotzako, ezkontzako eta aurkeztutako zuhaitz genealogikoan dauden lotura guztien heriotzako Erregistro Zibilaren egiaztapenak. Parrokiako abiatzeak izan ahal izango dira, baldin eta Erregistro Zibileko sorreraren aurrekoak badira, testu osoko kopien bitartez, notarialki lekukotasuna emanda.
 8. Loturetako bakoitzeko testamentua.
 9. Eskatzailearen merituei buruzko dokumentuak.

OHARRA: Ataletan eskatutako dokumentuen aurkezpenerako f), g), h) eta i), ukango du oposizio eskari aurkezpen epea (3 hilabetetan, BOE-ako eskaeraren argitalpenetik aurrera zenbatuta) ondorioztatu zuen hari hurrengo egunetik kontatutako urte bateko gehieneko epea.

Nola eskatu/aurkeztu

Nola eskatu/aurkeztu
Araudia
 • Noble-tituluen ondoregotzari eta birgaitzeari buruzko 1912ko maiatzaren 27ko Errege Dekretua
 • Tituluen iraungiraungipenaren inguruko 1915eko maiatzaren 29ko Errege Dekretua
 • Noble-tituluen eta handikitasunen birgaitzeari buruzko 1922ko uztailaren 8ko Errege Dekretua
 • 1922ko uztailaren 8ko Errege Dekretuan adierazitakoa betetzeko xedapenak dituen 1922ko urriaren 21eko Errege Agindua
 • Atzerriko tituluen oinordekoen gaineko 1922ko urriaren 26ko Errege Agindua, espedienteak
 • Handikitasunak eta tituluak izatearen edo eskubide hobea izatearen inguruko 1922ko azaroaren 13ko Errege Dekretua
 • Aurreko legediak berrezartzen duten kontsezioei buruzko 1948ko maiatzaren 4ko Legea
 • 1948ko maiatzaren 4ko Legea garatzeko 1948ko ekainaren 4ko Dekretua
 • Noble-tituluen birgaitzearen inguruko 1922ko maiatzaren 27ko eta uztailaren 8ko Errege Dekretuak aldatzeko, 1988ko martxoaren 11ko 222/1988 Errege Dekretua
 • Noble-tituluen oinordekotza ordenean gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasunari buruzko urriaren 30eko 33/2006 Legea
 • Inicia tu solicitud
 • Nire eskaeraren egoera
 • Ministerioko Herritarrentzako Arretarako Bulegoa Erregistro Orokorra
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual