Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaESPAÑA PUEDE

Menú principal

Subastas y enajenaciones en curso

LÉMBRASE QUE NAS POXAS ELECTRÓNICAS QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DO PORTAL DO BOE, EN CALQUERA MOMENTO DURANTE A CELEBRACIÓN DAS MESMAS, É POSIBLE REALIZAR UNHA POXA POR UN VALOR INFERIOR OU IGUAL Á POXA MÁXIMA. PARA ISO É NECESARIO REALIZAR UNHA RESERVA DE POXA QUE PERMITIRÁ ADQUIRIR O BEN POXADO SE OS MELLORES OFERTANTES NON FOSEN ADXUDICATARIOS DO BEN (POR RENUNCIA, INCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA O INGRESO DO REMATE, ETC.). MÁIS INFORMACIÓN EN Preguntas frecuentes en poxas electrónicas