Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

Concursos de traslados

Concurso General SSCC 2019

Última modificación: 08/05/2020

Nome:
Concurso General SSCC 2019
Descripción:

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Subsecretaria, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo (BOE 18 de enero)  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/pdfs/BOE-A-2019-560.pdf
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 14 de enero de 2019 (BOE 19 de enero)  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-625.pdf

 

Subscríbase ás novidades desta sección
Acceso a la página de suscripciones del Ministerio de Justicia
  • Introduza o texto que aparece na imaxe

Esta subscrición implica a aceptación de comunicacións electrónicas relacionadas.

Para que sexa efectiva, debe seguir as instrucións que recibirá por correo electrónico.

Acceda ao Portal de Subscricións para xestionar as súas subscricións