Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215327399323

Formulario de acceso ao Arquivo da Comisión Xeral de Codificación

Que é

O Arquivo da Comisión Xeral de Codificación está baixo a custodia e vixilancia da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Xustiza. Os cartapacios son catalogados por sectores xurídicos e, dentro desta clasificación, por materias concretas e orde cronolóxica. As actas deben ser encadernadas periodicamente e cada expediente agrupa todos os antecedentes e documentos que teñan relación directa co traballo en cuestión.

A descrición dos fondos do Arquivo da Comisión Xeral de Codificación é a seguinte:

  • Organización de tribunais (1812-1974).
  • Procedemento penal (1813-1970).
  • Procedemento civil (1855-1971).
  • Dereito privado (civil) (1821-1974).
  • Dereito penal (1829-1981).
  • Dereito mercantil (1763-1970).
  • Organización da Comisión Xeral de Codificación (1836-1985).
  • Serie contemporánea -Dereito civil e mercantil- (1970-2003).

Quen pode solicitalo/presentaro

Os investigadores que acrediten un interese histórico, científico ou cultural relevante.

A solicitude deberá acompañarse da documentación acreditativa da condición de investigador do solicitante e do interese no que basea a súa petición de acceso ao Arquivo.

Información adicional

Na solicitude deberá realizarse unha petición individualizada dos documentos obxecto da consulta. A Secretaria Xeral resolverá motivadamente e poderá determinar en que casos é posible a obtención de copias para garantir a conservación dos documentos.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro