Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215327399323

Por correo

Tamén é posible presentar a solicitude, xunto coa documentación citada, por correo certificado. Neste caso, a carta haberá de ser enviada á seguinte dirección: Oficina Central de Atención ao Cidadán e Rexistro do Ministerio (Centro de Atención ao Cidadán). Recoméndase a presentación do sobre aberto na Oficina de Correos para que selen tanto o escrito que se envía, como a copia que queda en poder do solicitante.

Outras formas de solicitalo