Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virusMinisterio de Justicia

Menú principal

ID: 1288792643952
Atención ao cidadán - COVID-19

A situación xerada pola evolución do coronavirus obrigou a adoptar ata novo aviso as seguintes medidas extraordinarias:

 

  • Só se expedirán certificados de antecedentes penais, sexuais, últimas vontades e seguros de vida a través da sede electrónica do Ministerio. Nunca de modo presencial, téñase ou non cita previa.
  • O rexistro de documentos deberá realizarse a través da sede electrónica do Ministerio. Nunca de modo presencial.
  • As Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza atenderán presencialmente a partir da Fase II da desescalada o trámite de Apostila da Haia mediante sistemas de cita previa (telefónica, correo electrónico ou a través do sistema web naquelas Xerencias que o teñan implantado).
  • O resto dos trámites (tanto Rexistro como expedición de certificados de delitos de natureza sexual, antecedentes penais, últimas vontades e contratos de seguros de cobertura de falecemento) seguirase atendendo por vía telemática ou, no caso de non ser posible, por vía postal ou a través do Sistema Integrado de Rexistros.
  • A expedición de certificados e o rexistro de documentos poderanse realizar en vía presencial a partir da nova normalidade, sempre e cando estean dispoñibles os sistemas de cita previa establecidos para devandito efecto.

 

Pregámoslle desculpen as molestias.

Presencial

Onde presentala

O impreso cuberto xunto á documentación que debe acompañalo pódese presentar:

  • No portelo do Rexistro Xeral do Ministerio de Xustiza (Oficina de Atención ao Cidadán).
  • En calquera das Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza, exceptuando a Xerencia do Órganos Centrais.
  • En calquera dos rexistros a que se refire o art. 38 da Lei 30/92, do 26 de novembro (modificada pola Lei 4/99, do 13 de xaneiro), de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
  • Os cidadáns españois residentes no estranxeiro poden instar a cancelación a través das oficinas diplomáticas e consulares de España, previa presentación do titular nas mesmas, quen solicita e autoriza a xestión na forma acordada entre o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación Internacional e o Ministerio de Xustiza. 
Outras formas de solicitalo