Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1288793252680

Declaración de funcionamento de entidades relixiosas

Que é

O Real Decreto 594/2015, de 3 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Entidades Relixiosas establece que "as entidades inscritas están obrigadas a manter actualizados os seus datos rexistrais. En todo caso, cada dous anos deberán achegar declaración de funcionamento mediante a presentación telemática do formulario que o Rexistro aprobe a tal fin. A falta de presentación da declaración de funcionamento dará lugar á súa anotación marxinal a efectos informativos" (artigo 29).

Quen pode solicitalo/presentaro

Só poden realizar este trámite quen estean dados de alta como representantes legais da entidade ante o Rexistro de Entidades Relixiosas.

Se ao verificar a súa identidade non parece ningunha entidade da que crea é representante legal, asegúrese que está dado de alta como tal. Pode consultalo no Buscador de Entidades Relixiosas Inscritas.

Prazo

Desde a posta a disposición do formulario disponse de dous anos para realizar a primeira declaración de funcionamento. Unha vez feita deberase realizar de novo cada dous anos. Transcorrido o prazo sen realizar dita comunicación, procederase, por parte do Rexistro, a practicar a anotación marxinal correspondente sen prexuízo da súa posterior cancelación unha vez comunicados devanditos datos.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro