Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Por internet

Desde o 3 de maio de 2016 pódese realizar a declaración de funcionamento mediante un formulario electrónico, ao que se accede tanto desde o Portal do Ministerio de Xustiza, como desde a Sede Electrónica do Ministerio.

O formulario solicita verificar, completar ou modificar, segundo os casos, os datos seguintes: domicilio a efectos de notificacións, ámbito territorial, teléfono e correo electrónico.