Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

Preguntas frecuentes

Tienda Virtual de Publicaciones

¿Como podo realizar unha compra na Tenda?

Para poder realizar unha compra debe estar rexistrado no sistema. Acceda ao formulario de rexistro premendo sobre a opción Rexistrarme como novo cliente e encha os datos. Ao finalizar o rexistro recibirá un correo que lle permitirá activar a súa conta. Siga as instrucións contidas neste para proceder coa devandita activación.

¿Como podo activar a miña conta na Tenda?

Pode solicitar o correo de activación accedendo ao menú Opcións -> Modificar os meus datos de rexistroOpcións -> Modificar os meus datos de rexistro   . Neste formulario dispón da opción Recibir o correo de activación. Recorde que debe indicar o correo electrónico co que se deu de alta na tenda.

¿Como podo atopar publicacións na Tenda?

Pode realizar buscas de publicacións dende o catálogo. Debe introducir un criterio de busca a partir do cal se realizará a consulta. Este criterio de busca poderá ser por Título, ISBN (International Standard Book Number), ISSN (International Standard Serial Number), Recensión ou Autor.

Os resultados da busca aparecerán ordenados tendo en conta, en primeiro lugar, o título, e en segundo, o ano de edición.

Os resultados móstranse en páxinas. Pode navegar a través das distintas páxinas de resultados da busca coas ligazóns Anterior e Seguinte situados tanto na parte superior coma na parte posterior

¿Como podo cancelar o meu pedido ou devolver un exemplar?

Soamente pódense realizar devolucións de exemplares defectuosos, póndose en contacto co departamento de publicacións do Ministerio de Xustiza. Para contactar acceda ao correo tienda.publicaciones@mjusticia.es. Non esqueza indicar os seus datos de identificación incluíndo:

 • O correo electrónico co que se rexistrou na Tenda.
 • Os datos da compra que realizou e a data.
 • Os datos do exemplar ou exemplares defectuosos que quere cambiar.
 • Os datos de contacto se son distintos do correo electrónico co que se rexistrou.
¿Cando se cargarán os meus pedidos na tarxeta?

O cargo á súa tarxeta realízase inmediatamente. A entidade emisora da súa tarxeta procederá ao cobramento do importe segundo o contrato subscrito por vostede coa devandita entidade.

¿Poden comprarse cheques regalo?

Non está prevista a compra mediante cheques regalo.

Non recibín o correo de activación da miña conta

Pode solicitar o correo de activación accedendo ao menú Opcións -> Modificar os meus datos de rexistro. Neste formulario dispón da opción Recibir o correo de activación. Recorde que debe indicar o correo electrónico co que se deu de alta na tenda.

¿Cando é necesario que me identifique na Tenda?

Pode consultar o catálogo da tenda sen necesidade de rexistrarse. Poderá ir engadindo publicacións á súa cesta da compra e tampouco será necesario que se identifique.

No momento de iniciar a compra deberá identificarse como cliente da tenda. Se é vostede un novo cliente e non dispón dunha conta de cliente, deberá darse de alta para continuar coa súa compra. Tamén deberá estar rexistrado para realizar consultas sobre os seus pedidos, para modificar os seus datos de rexistro ou para solicitar a baixa na tenda.

¿Como podo dar de baixa a miña conta na Tenda?

Pode solicitar a baixa da súa conta accedendo ao menú Opcións->Darme de baixa. A súa conta darase de baixa na tenda unha vez que se realicen as verificacións oportunas

Aconteceu un erro cando realizaba o pagamento ¿Que podo facer?

Se o cargo á súa tarxeta de crédito se realizou pero o sistema non lle facilitou un comprobante de compra válido, pode poñerse en contacto coa tenda de publicacións accedendo ao correo tienda.publicaciones@mjusticia.es. Non esqueza indicar os seus datos de identificación incluíndo:

 • O correo electrónico co que se rexistrou na Tenda.
 • Os datos da compra que realizou, data e hora e descrición do erro.
 • Os datos de contacto se son distintos do correo electrónico co que se rexistrou
¿Que métodos de pagamento podo utilizar?

Para comprar na tenda de publicacións poderá pagar con tarxeta de crédito tipo 4B, MasterCard e Visa

¿Que información teño que dar cando me poña en contacto co departamento de publicacións do Ministerio de Xustiza ante un problema coa compra na Tenda Virtual?

Cando teña algún problema para o que non obtivese resposta nesta sección, pode poñerse en contacto co departamento de publicacións do Ministerio accedendo ao correo tienda.publicaciones@mjusticia.es. Non esqueza indicar os seus datos de identificación incluíndo:

 • O correo electrónico co que se rexistrou na Tenda.
 • Os datos da compra que realizou, data e hora.
 • Unha descrición detallada do seu problema ou consulta que desexa realizar.
 • Os datos de contacto se son distintos do correo electrónico co que se rexistrou.
¿Como podo modificar un pedido?

Para modificar o seu pedido debe poñerse en contacto co departamento de publicacións do Ministerio accedendo ao correo tienda.publicaciones@mjusticia.es. Non esqueza indicar os seus datos de identificación incluíndo:

 • O correo electrónico co que se rexistrou na Tenda.
 • Os datos da compra que realizou, data e hora.
 • Os datos do exemplar ou exemplares que desexa modificar.
 • Os datos de contacto se son distintos do correo electrónico co que se rexistro
Esquecín o meu contrasinal ¿Que fago?

Se vostede está rexistrado na tenda pero non recorda o seu contrasinal, pode solicitar un novo accedendo ao menú Opcións -> Modificar os meus datos de rexistro. Neste formulario dispón da opción ¿Esqueceu o seu contrasinal? Prema aquí. Recorde que debe indicar o correo electrónico co que se deu de alta na tenda.

¿Cando recibirei o meu pedido?

Unha vez a entidade bancaria dea conformidade do ingreso realizado na conta corrente a nome do Centro de Publicacións, o seu pedido seralle remitido nun prazo de 24 horas dentro da Península e 48 horas para Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla. Os envíos ao estranxeiro estarán suxeitos á normativa do país de destino.

¿Cales son as tarifas e opcións de envío para as compras?

Os gastos de envío son gratuítos para todo o territorio nacional e serán de 15 euros para envíos ao estranxeiro. Estas tarifas non se aplicarán ás descargas de libros electrónicos.

O pedido seralle remitido por correo postal.

¿Que visualizador de documentos debo ter para poder abrir o comprobante de compra?

Para poder visualizar o comprobante de compra debe ter instalado Adobe Reader versión 9 ou superior

Como pecho sesión unha vez realizada a compra?

Unha vez finalizada a compra, pulse "volver ao catálogo". En "Opcións", situada na parte dereita da súa pantalla, atopará a opción "saír".

¿Como podo consultar un pedido?

Pode consultar os seus pedidos accedendo ao menú Opcións -> Consultar as miñas compras.

¿Cómo recuperar el archivo digital que ha comprado?

 

Si no ha podido descargar su archivo en el momento de la compra tendrá a su disposición durante los siguientes 15 días la posibilidad de descargarse la publicación desde su espacio personal de usuario en la tienda. Desde “Opciones” en la pestaña “Ver mis compras”.