Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326300304

Presencial

Lugar de presentación da solicitude

A solicitude de inscrición dirixirase ao Rexistro de Entidades Relixiosas do Ministerio de Xustiza e poderase presentar en calquera das entidades ás que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro. En caso de ser un suxeito dos obrigado a relacionarse electronicamente coa administración (art. 14 da citada Lei), unicamente poderán presentalo por medios electrónicos.

Consulte direccións e horarios de rexistros nas seguintes ligazóns:

Outras formas de solicitalo