Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Por correo

Tamén pode enviarse a solicitude por correo certificado á seguinte dirección: Registro General del Ministerio de Justicia. (Oficina Central de Atención ao Cidadán e Rexistro do Ministerio)

Outras formas de solicitalo