Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virusMinisterio de Justicia

Menú principal

ID: 1215326300304

Por correo

Tamén pode enviarse a solicitude por correo certificado á seguinte dirección: Registro General del Ministerio de Justicia. (Oficina Central de Atención ao Cidadán e Rexistro do Ministerio)

Outras formas de solicitalo