Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virusMinisterio de Justicia

Menú principal

ID: 1215326300304

Por internet

No prazo de dous anos, desde a entrada en vigor deste real decreto, habilitaranse os recursos necesarios para a xestión electrónica dos procedementos administrativos regulados. En tanto se completan os procesos necesarios para a presentación en formato e con firma electrónicos da documentación que ha de acompañar ás solicitudes dirixidas ao Rexistro, presentaranse en formato non electrónico.

Na Sede Electrónica do Ministerio aparecerán os trámites e xestións no momento en que estean dispoñibles para o cidadán.

Outras formas de solicitalo