Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Por correo

Onde presentala

Tamén se pode enviar a súa solicitude por correo ao seguinte enderezo:

Registro General de Actos de Última Voluntad
Ministerio de Justicia
Plaza de Jacinto Benavente, 3
28012 - Madrid.

Formas de recoller o certificado:

Os certificados solicitados por correo serán remitidos polo Rexistro Xeral de Actos de Última Vontade ao enderezo indicado no modelo 790, no apartado “Identificación”.

Canto tempo tarda en expedirse

Cando a solicitude se realiza por correo, o certificado adoita ser emitido nun prazo non superior a 4 días hábiles, dende a data de recepción da solicitude, se ben hai que prever que nalgún momento se precise un tempo maior, que non debería superar en todo caso os 10 días hábiles dende a súa recepción, que é o prazo legal que a Administración ten para a devandita expedición.

Certificados de actos de última vontade solicitados por correo dende o ESTRANXEIRO

As solicitudes dos certificados de actos de última vontade dirixiranse a: Registro General de Actos de Última Voluntad. Ministerio de Xustiza. Plaza de Jacinto Benavente n.º 3. 28012 Madrid, coa documentación seguinte:

 • Certificado de defunción orixinal, expedido polo Rexistro Civil ou organismo análogo en cada país, debidamente legalizado e traducido.
 • O documento que xustifique o aboamento da taxa. Se o pagamento se realiza dende o estranxeiro.
  • Debe acudir co impreso 790 subscrito a unha entidade financeira española colaboradora coa Axencia Tributaria que teña sucursal no país dende onde se solicita o certificado. O pagamento acreditarase coa validación mecánica ou sinatura autorizada da entidade financeira na copia "exemplar para a Administración" do impreso 790 que haberá de remitir.
  • Ou ben, pode ingresar o importe da taxa mediante transferencia bancaria, sempre que a devandita transferencia proveña de cantas abertas en bancos situados fóra do territorio nacional. Para efectuar a transferencia utilizarase o IBAN ou Código Internacional da conta de ingresos restrinxida do Ministerio de Xustiza, cuxos datos se indican a continuación, remitindo o orixinal do xustificante de ter realizado o pagamento, xunto ao "exemplar para a Administración" do impreso 790.

   ENTIDADE: BBVA

   TITULAR DA CONTA: Ministerio de Xustiza - Conta Restrinxida Recadación Taxas Estranxeiro

   NIF DO TITULAR DA CONTA: S-2813610-I

   IBAN ou Código Internacional de Conta Bancaria: IBAN ES62 0182 2370 4202 0800 0060

   Código de Identificación Bancario (BIC) do BBVA: BBVAESMMXXX

Outras formas de solicitalo