Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483953225

Presencial

Acudindo persoalmente o interesado ao Rexistro Civil onde estea inscrito o falecemento, achegando o D.N.I. da persoa que solicite o certificado.

Deberase indicar o nome, apelidos do falecido, e data e lugar de falecemento.

A continuación debe indicarse o tipo de certificado que se desexa:

  • Literal
  • Extracto
    • Ordinario ou bilingüe.
    • Internacional ou plurilingüe.
  • Negativo

Formas de recepción do certificado: recolléndoo no portelo do Rexistro Civil correspondente.

Outras formas de solicitalo
Información relacionada