Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483953225

Por correo

Se se quere solicitar algún certificado de defunción por correo ordinario e, se é o caso, recibilo, pódese enviar unha carta ao Rexistro Civil indicando claramente o nome e o enderezo postal ao que se vaia enviar o certificado, facendo constar na solicitude os seguintes datos:

  • Nome, apelidos, e D.N.I. da persoa que solicita o certificado.
  • Nome e apelidos do falecido e lugar e data do falecemento.

A continuación débese indicar a clase de certificado desexado:

  • Literal
  • Extracto
    • Ordinario ou bilingüe.
    • Internacional ou plurilingüe.
  • Negativo

Finalmente, hai que deixar un teléfono de contacto onde se lle poida localizar en caso de que haxa que aclarar algún dato.

Outras formas de solicitalo
Información relacionada