Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483961534

Presencial

  • De forma presencial, ante o Encargado do Rexistro Civil do domicilio, e por delegación, ante o Xuíz de Paz do domicilio do suxeito ao que se refire.
  • Sempre que sexa posible, declararase ao propio suxeito sobre a súa identidade ou Estado.
  • Dado o carácter especial deste trámite, o interesado deberá acudir persoalmente ao Rexistro Civil do seu domicilio, con DNI e, no seu caso, Libro de Familia. Se o interesado non puidese acudir persoalmente por estar impedido, poderá acudir outra persoa, achegando en todo caso copia do seu DNI, copia do DNI do interesado, e un Certificado médico recente (non serán admitidos Certificados médicos dunha antigüidade superior a quince días, en xeral) ou outros documentos que acrediten esta situación.
  • Para probar o vínculo matrimonial será suficiente o certificado de matrimonio polo que non se expedirá a "Fe de casado".
Información relacionada
Normativa