Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virusMinisterio de Justicia

Menú principal

ID: 1214483950281

Presencial

Acudindo persoalmente ao Rexistro Civil.

Documentación a achegar:

  • D.N.I. do solicitante e
  • Indicar os nomes e apelidos dos contraentes e lugar e data de celebración do matrimonio.

A continuación debe indicarse que tipo de certificado se desexa:

  • Literal.
  • Extracto
    • Ordinario ou bilingüe.
    • Internacional ou plurilingüe.
  • Negativo

Formas de recepción do certificado

Recolléndoo no portelo do Rexistro Civil correspondente.

Outras formas de solicitalo
Información relacionada