Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483950281

Por correo

Se se quere solicitar e se é o caso, recibir o certificado de matrimonio por correo ordinario, pódese enviar unha carta ao Rexistro Civil indicando claramente o nome e o enderezo postal ao que se vaia enviar o certificado, facendo constar na solicitude os seguintes datos:

  • Nome, apelidos e DNI do solicitante.
  • Nomes e apelidos dos contraentes, data e lugar de celebración do matrimonio sobre o que se solicita o certificado.

A continuación débese indicar a clase de certificado desexado:

  • Literal.
  • Extracto
    • Ordinario ou bilingüe.
    • Internacional ou plurilingüe.
  • Negativo

É aconsellable indicar teléfono de contacto en caso de que haxa que aclarar algún dato.

Outras formas de solicitalo
Información relacionada