Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483947232

Presencial

Acudindo ao Rexistro Civil onde conste inscrito o nacemento, co formulario dispoñible nesta web, debidamente cuberto.

Documentación que se ten que presentar:

  • D.N.I. da persoa que solicite o certificado e
  • Indicar o nome, apelidos e data e lugar de nacemento da persoa sobre a que se solicita o certificado.

Formas de recepción do certificado:

Calquera dos certificados de nacemento anteriormente descritos poderanse recoller no portelo do Rexistro Civil correspondente.

Outras formas de solicitalo
Información relacionada