Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326306036

Por correo

Tamén é posible presentar a solicitude, xunto coa documentación citada, por correo certificado. Neste caso, a carta haberá de ser enviada á seguinte dirección: Registro General del Ministerio de Justicia (Centro de Atención ao Cidadán). Recoméndase a presentación do sobre aberto na Oficina de Correos para que selen tanto o escrito que se envía, como a copia que queda en poder do solicitante.

Outras formas de solicitalo
Normativa
  • Real Decreto 1281/2002, do 5 de decembro, polo que se aproba o Estatuto Xeral dos Procuradores dos Tribunais (BOE do 21 de decembro de 2002).