Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virusMinisterio de Justicia

Menú principal

ID: 1215326294291

Por correo

  • A solicitude tamén pode ser enviada por correo ao seguinte enderezo: Registro General del Ministerio de Justicia. (Centro de Atención ao Cidadán)
  • Recoméndase a presentación do sobre aberto na Oficina de Correos para que selen o escrito e a copia do escrito presentada polo solicitante.

Teléfono da sede do Servizo de Indultos en Madrid: 902 007 214


Enderezo: Servicio de Indultos. San Bernardo, 45. 1ª planta. 28015 - Madrid.

Outras formas de solicitalo
Normativa
  • Lei do 18 de xuño de 1870, pola que se establecen regras para o exercicio da Graza de Indulto, modificada por Lei 1/1988, do 14 de xaneiro
  • Orde do 10 de setembro de 1993 do Ministerio de Xustiza, pola que se dan instrucións sobre a tramitación de solicitudes de indulto
  • Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal
  • Real decreto 1879/1994, 16 de setembro, polo que se aproban determinadas normas procedimentais en materias de Xustiza e Interior, art. 6
  • Lei 14/2000, de 29 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de orde Social, disposición adicional vixésimo novena .2