Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virusMinisterio de Justicia

Menú principal

ID: 1215326370107

Presencial

Pode presentar a súa queixa ou suxestión utilizando calquera das seguintes posibilidades:

  • Cubrindo o formulario de queixas e suxestións que se pode descargar nesta páxina ou obter na Oficina Central de Atención ao Cidadán e na totalidade das Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza.
  • Realizando un escrito asinado polo interesado, expoñendo o obxecto da súa queixa ou suxestión, onde se fará constar o seu nome e apelidos, teléfono, domicilio, e se é o caso, enderezo de correo electrónico para poder remitirlle a súa contestación.

Tanto o formulario como o escrito pódense presentar ben na Oficina Central de Atención ao Cidadán, na totalidade das Xerencias Territoriais e nas oficinas de rexistro dos servizos centrais e periféricos da Administración Xeral do Estado desde onde se enviarán ao Ministerio de Xustiza.


Outras formas de solicitalo