Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326370107

Por correo

Prepare a súa queixa ou suxestión de calquera das seguintes formas

  • Cubrindo o formulario de queixas e suxestións que se pode descargar nesta páxina ou obter no Oficina Central de Atención ao Cidadán e na totalidade das Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza.
  • Realizando un escrito asinado polo interesado, expoñendo o obxecto da súa queixa ou suxestión, onde se fará constar o seu nome e apelidos, teléfono, domicilio, e se é o caso, enderezo de correo electrónico para poder remitirlle a súa contestación.

Tanto o formulario como o escrito pódense enviar por correo postal á Oficina Central de Atención ao Cidadán ou a calquera das súas Xerencias Territoriais.


Outras formas de solicitalo