Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326301669

Por correo

Tamén é posible presentar a solicitude, xunto coa documentación citada, por correo certificado. Neste caso a carta haberá de enviarse á seguinte dirección: Registro General del Ministerio de Justicia (Centro de Atención ao Cidadán). Recoméndase a presentación do sobre aberto na Oficina de Correos para que selen tanto o escrito que se envía como a copia que quede en poder do solicitante.

Outras formas de solicitalo
Normativa