Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326574911

Rexistro electrónico do Ministerio de Xustiza

Que é

O Rexistro electrónico do Ministerio de Xustiza permite a presentación dende a eSede de solicitudes normalizadas e escritos vinculados a determinados procedementos ou trámites.

Nesta páxina atopará a listaxe actualizada dos trámites que se poden realizar a través deste rexistro electrónico.

Procedementos e trámites administrativos que se poden realizar a través do Rexistro electrónico: 

Nas páxinas correspondentes a cada procedemento ou trámite inclúese información adicional de orientación, que consiste na descrición do procedemento, a normativa que o regula ou as características da administración electrónica propias deste.

Requisitos

Para poder presentar as solicitudes no Rexistro electrónico, deberá acreditar a súa identidade e asinar electronicamente os escritos presentados.

Para estes fins, admitiranse os certificados dixitais admitidos polo MAP Electronic Administration Higher Board, é dicir, os emitidos polos provedores de servizos recoñecidos que pode consultar na páxina do Consello Superior de Administración Electrónica do MAP.

Validación e seguimento

Dende a páxina Estado da miña solicitude os interesados poden comprobar as operacións que realizaron co servizo de Rexistro electrónico a partir do seu NIF e do número de rexistro ou o número de solicitude que figura no documento xustificante emitido polo Rexistro electrónico. Se a información subministrada polo interesado coincide cos datos do rexistro, presentarase en pantalla unha copia do documento xustificante indicado anteriormente e a información do estado actual da súa solicitude.

Cómputo de prazos

Pódese acceder ao Rexistro telemático durante as 24 horas do día, todos os días do ano. Con todo, hai que ter en conta que, para os efectos de cómputo de prazo, serán considerados días inhábiles aqueles declarados como tal no calendario anual de días inhábiles. A recepción nun día inhábil entenderase efectuada o primeiro día hábil seguinte, e consideraranse como data e hora de entrada as cero horas e un segundo deste día.

Como solicitalo/presentaro

  • Calendario días inhábiles
Como solicitalo/presentaro
Documentos asociados