Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Presencial

Lugares de presentación

Os cidadáns teñen dereito a presentar as solicitudes, escritos e comunicacións que dirixan aos órganos de calquera Administración pública ou das entidades de dereito público vinculadas ou dependentes delas, así como a documentación complementaria que acompañe a aquelas, en calquera dos seguintes lugares.

  • Nas oficinas de rexistro do órgano administrativo ao que se dirixan.
  • Nas oficinas de rexistro de calquera órgano administrativo pertencente á Administración Xeral do Estado, ou dos Organismos públicos vinculados ou dependentes desta.
  • Nas oficinas de correos, na forma establecida regulamentaria.
  • Nas representacións diplomáticas e oficinas consulares de España no estranxeiro.
  • Nos rexistros das Administracións das Comunidades Autónomas.
  • Nos rexistros das entidades que integran a Administración local, sempre que previamente se subscribise o correspondente convenio.
  • A través do portelo único regulado no artigo 18 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio en relación soamente cos servizos incluídos no ámbito de aplicación de devandita norma.
  • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

Oficinas de rexistro do Ministerio de Xustiza

Na Comunidade de Madrid:

Fóra da Comunidade de Madrid:

Outras formas de solicitalo