Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1288780284275
Atención ao cidadán - COVID-19

A situación xerada pola evolución do coronavirus obrigou a adoptar ata novo aviso as seguintes medidas extraordinarias:

 

 • Só se expedirán certificados de antecedentes penais, sexuais, últimas vontades e seguros de vida a través da sede electrónica do Ministerio. Nunca de modo presencial, téñase ou non cita previa.
 • O rexistro de documentos deberá realizarse a través da sede electrónica do Ministerio. Nunca de modo presencial.
 • As Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza atenderán presencialmente a partir da Fase II da desescalada o trámite de Apostila da Haia mediante sistemas de cita previa (telefónica, correo electrónico ou a través do sistema web naquelas Xerencias que o teñan implantado).
 • O resto dos trámites (tanto Rexistro como expedición de certificados de delitos de natureza sexual, antecedentes penais, últimas vontades e contratos de seguros de cobertura de falecemento) seguirase atendendo por vía telemática ou, no caso de non ser posible, por vía postal ou a través do Sistema Integrado de Rexistros.
 • A expedición de certificados e o rexistro de documentos poderanse realizar en vía presencial a partir da nova normalidade, sempre e cando estean dispoñibles os sistemas de cita previa establecidos para devandito efecto.

 

Pregámoslle desculpen as molestias.

Presencial

Lugares de presentación

Os cidadáns teñen dereito a presentar as solicitudes, escritos e comunicacións que dirixan aos órganos de calquera Administración pública ou das entidades de dereito público vinculadas ou dependentes delas, así como a documentación complementaria que acompañe a aquelas, en calquera dos seguintes lugares.

 • Nas oficinas de rexistro do órgano administrativo ao que se dirixan.
 • Nas oficinas de rexistro de calquera órgano administrativo pertencente á Administración Xeral do Estado, ou dos Organismos públicos vinculados ou dependentes desta.
 • Nas oficinas de correos, na forma establecida regulamentaria.
 • Nas representacións diplomáticas e oficinas consulares de España no estranxeiro.
 • Nos rexistros das Administracións das Comunidades Autónomas.
 • Nos rexistros das entidades que integran a Administración local, sempre que previamente se subscribise o correspondente convenio.
 • A través do portelo único regulado no artigo 18 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio en relación soamente cos servizos incluídos no ámbito de aplicación de devandita norma.
 • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

Oficinas de rexistro do Ministerio de Xustiza

Na Comunidade de Madrid:

Fóra da Comunidade de Madrid:

Outras formas de solicitalo