Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Por correo

Os órganos administrativos levarán un rexistro xeral no que se fará o correspondente asento dos escritos e comunicacións dirixidos a calquera unidade administrativa propia, a outras unidades da Administración Xeral do Estado ou das distintas Administracións públicas.

Outras formas de solicitalo