Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaESPAÑA PUEDE

Menú principal

ID: 1215326313106

Relación e descarga de modelos de solicitude normalizados do Ministerio de Xustiza

Que é

Os modelos de solicitude do Ministerio de Xustiza que foron normalizados poden descargarse en formato pdf dende esta páxina, xunto coas instrucións para cubrilos.

Archivo en formato PDF Para poder autocompletar e gardar os datos introducidos nos formularios habilitados para iso, pode ser necesario que o seu lector PDF permita estas operacións.

AVOGADOS E PROCURADORES

ACCESO ARQUIVOS

ANTECEDENTES PENAIS

ANTECEDENTES PENAIS POR DELITOS DE NATUREZA SEXUAL

APOSTILA DA HAIA

ATENCIÓN AO CIDADÁN

DEREITOS DE GRAZA

EMPREGO PÚBLICO

NACIONALIDADE

TÍTULOS NOBILIARIOS

TRIBUNAL DO XURADO

LEY DA MEMORIA HISTÓRICA

SUBVENCIÓNS

INDEMNIZACIÓNS

ENTIDADES RELIXIOSAS

NOTARIOS E REXISTRADORES

RECURSOS E RECLAMACIÓNS PATRIMONIAIS

REESTRUTURACIÓN DE DÉBEDAS DE PERSOAS NATURAIS E PEMES

TAXAS