Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326280449

Presencial

Onde presentala

O impreso cuberto xunto á documentación que debe acompañalo pódese presentar:

  • No portelo do Rexistro Xeral do Ministerio de Xustiza (Oficina de Atención ao Cidadán).
  • En calquera das Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza, exceptuando a Xerencia do Órganos Centrais.
  • En calquera dos rexistros a que se refire o art. 38 da Lei 30/92, do 26 de novembro (modificada pola Lei 4/99, do 13 de xaneiro), de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
  • Os cidadáns españois residentes no estranxeiro poden instar a cancelación a través das oficinas diplomáticas e consulares de España, previa presentación do titular nas mesmas, quen solicita e autoriza a xestión na forma acordada entre o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación Internacional e o Ministerio de Xustiza. 

Outras formas de solicitalo