Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Presencial

Acudindo persoalmente á sede do Rexistro de Contratos de Seguros de cobertura de falecemento, sita en Plaza de Jacinto Benavente, 3 de Madrid, ou a calquera das 22 Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza, exceptuando a Xerencia do Órganos Centrais. A nota informativa facilitarase no momento da solicitude.

Requisitos:

  • Acreditación da identidade presentando o NIF, Pasaporte ou Tarxeta de Residencia. Se a solicitude se realiza a través de representante, precísase poder especial outorgado perante Notario.

 

Outras formas de solicitalo
Información relacionada