Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1288794089904

Por correo

Tamén é posible presentar a solicitude, xunto coa documentación que se achegue, por correo certificado. Neste caso, a carta haberá de ser enviada á seguinte dirección: Oficina Central de Atención al Ciudadano y Registro del Ministerio (Centro de Atención al Ciudadano), Calle de la Bolsa 8, 28012 Madrid. Recoméndase a presentación do sobre aberto na Oficina de Correos para que selen tanto o escrito que se envía, como a copia que queda en poder do solicitante.

Outras formas de solicitalo
Información relacionada