Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326363164

Taxa xudicial polo exercicio da potestade xurisdicional nas ordes civil, contencioso-administrativo e social

Que é

Consulte a información completa sobre taxas xudiciais:

  • Que é unha taxa xudicial
  • Casos nos que é obrigatorio o pagamento desta taxa (Feito Impoñible)
  • Quen está obrigado a pagar a taxa xudicial
  • Casos de exencións
  • Como se liquida e aboa unha taxa xudicial