Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326287146

Presencial

A solicitude pódese presentar persoalmente por calquera cidadán:

 • No Rexistro Xeral do Ministerio de Xustiza (Centro de Atención ao Cidadán).
 • En calquera das Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza, exceptuando a Xerencia do Órganos Centrais.
 • En calquera órgano administrativo da Administración Xeral do Estado ou da Administración das Comunidades Autónomas e nas Deputacións que teñan subscrito o oportuno Convenio.
 • Na sede municipal que lle resule máis cómoda (se é un dos Concellos que xa subscribiron o oportuno convenio).

Pode presentarse a solicitude, ademais a través dun Xestor Administrativo.

Outras formas de solicitalo
Normativa
 • Real Decreto 27 de maio de 1912, en materia de sucesión e rehabilitación de Títulos Nobiliarios
 • Real Orde do 29 de maio de 1915 sobre Caducidade de Títulos
 • Real Decreto 8 de xullo de 1922, en materia de sucesión e rehabilitación de Grandezas e Títulos
 • Real Orde do 21 de outubro de 1922 coas disposicións para o cumprimento do acordado no Real Decreto 8 de xullo de 1922
 • Real Orde do 26 de outubro de 1922 sobre Sucesores de títulos estranxeiros, expedientes
 • Real Decreto de 13 de novembro de 1922 sobre Preitos acerca da posesión ou mellor dereito a Grandezas e Títulos
 • Lei do 4 de maio de 1948 sobre Concesións que restablece a lexislación anterior
 • Decreto do 4 de xuño de 1948 que desenvolve a Lei do 4 de maio de 1948
 • Real Decreto 222/1988, 11 de marzo de 1988, polo que se modifican os Reais Decretos do 27 de maio de 1912 e 8 de xullo de 1922, en materia de rehabilitación de Títulos Nobiliarios
 • Lei 33/2006, do 30 de outubro, sobre igualdade do home e da muller na orde de sucesión dos títulos nobiliarios