Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326287146

Por correo

Tamén se pode enviar por correo certificado ao seguinte enderezo:

Registro General del Ministerio de Justicia (Oficina Central de Atención ao Cidadán e Rexistro do Ministerio)

Recoméndase a presentación do sobre aberto na Oficina de Correos para que selen o escrito.

Outras formas de solicitalo
Normativa
  • Real Decreto 27 de maio de 1912, en materia de sucesión e rehabilitación de Títulos Nobiliarios
  • Real Orde do 29 de maio de 1915 sobre Caducidade de Títulos
  • Real Decreto 8 de xullo de 1922, en materia de sucesión e rehabilitación de Grandezas e Títulos
  • Real Orde do 21 de outubro de 1922 coas disposicións para o cumprimento do acordado no Real Decreto 8 de xullo de 1922
  • Real Orde do 26 de outubro de 1922 sobre Sucesores de títulos estranxeiros, expedientes
  • Real Decreto de 13 de novembro de 1922 sobre Preitos acerca da posesión ou mellor dereito a Grandezas e Títulos
  • Lei do 4 de maio de 1948 sobre Concesións que restablece a lexislación anterior
  • Decreto do 4 de xuño de 1948 que desenvolve a Lei do 4 de maio de 1948
  • Real Decreto 222/1988, 11 de marzo de 1988, polo que se modifican os Reais Decretos do 27 de maio de 1912 e 8 de xullo de 1922, en materia de rehabilitación de Títulos Nobiliarios
  • Lei 33/2006, do 30 de outubro, sobre igualdade do home e da muller na orde de sucesión dos títulos nobiliarios