Azken aldaketa:  

Berdintasuna

​3/2007 Lege Organikoaren 15. Artikuluak, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasun eraginkorrekoa, adierazten du Botere Publiko guztiei aginte orokor bat ezartzen die tratu berdintasuneko printzipioaren zeharkakotasuna haien jarduera guztietan barneratzeko.

Berdintasun printzipioaren zeharkako izaera lehentasuna da Justizia Ministerioarentzat.