Skip to main content

Menú principal

 

Última modificació: 1/7/2015


Consell General del Poder Judicial

​L'article 122 de la Constitució espanyola de 1978 estableix que el Consell General del Poder Judicial és l'òrgan de govern dels jutges i magistrats.  

Estarà format pel president del Tribunal Suprem, que el presidirà, i una vintena de membres nomenats pel Rei per un període de cinc anys. D'aquests, dotze seran Jutges i Magistrats de totes les categories judicials, en els termes establerts per la llei orgànica; quatre es designaran a proposta del Congrés dels Diputats, i quatre a proposta del Senat, elegits en ambdós casos per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres, entre advocats i altres juristes, tots ells de reconeguda competència i amb més de quinze anys d'exercici professional.

La regulació del Consell General del Poder Judicial està recollida en el LLIBRE VIII de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial​, aprovat per la Llei Orgànica 4/2013, de 28 de juny, de reforma del Consell General del Poder Judicial, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.

icono flecha subida