Menú principal

 

Última modificació:


Avis legal

​​​​Condicions generals d’ús del portal www.mjusticia.gob.es

El Ministeri de Justícia us informa que l’accés i ús del lloc-web www.mjusticia.gob.es i tots els subdominis i directoris que inclou (d’ara endavant, anomenats conjuntament el Portal), així com els serveis o continguts que es puguin obtenir a través d’ell, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun dels serveis o continguts esmentats poden requerir l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

Per aquesta raó, si no esteu conformes amb les consideracions que es detallen en aquest Avís Legal, us demanem que no feu ús del Portal, ja que qualsevol ús que feu d’ell o dels serveis i continguts que inclou implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Ministeri de Justícia es reserva el dret de fer canvis en el Portal sense avís previ, amb la finalitat d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el Portal s’actualitzen periòdicament. Com que l’actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, els serveis i els continguts que es recullen en el Portal.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, por la qual cosa us invitem a revisar-los quan visiteu novament el Portal. El Ministeri de Justícia no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui causar la utilització de les eines i informacions incloses a www.mjusticia.gob.es en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Aquestes decisions hauran de ser contrastades amb els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquest web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració Pública, i no s’assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que puguin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis fonts com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri de Justícia o a entitats col·laboradores i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Igualment estan protegides les imatges el drets corresponents continguts en el servidor del Ministeri de Justícia.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queden totalment prohibits tret que hi hagi autorització expressa del Ministeri de Justícia. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Portal que s’atorga a l’usuari es limita a la descàrrega que l’usuari faci del contingut esmentat i al seu ús privat, sempre que els continguts esmentats es mantinguin íntegres.

Consulteu la informació reutilitzable que posa al vostre abast el Ministeri de Justícia i les condicions de reutilització en la secció de dades obertes de la seva seu electrònica secci​ón de datos abiertos de su sede electrónica.

El Ministeri de Justícia declara el seu respecte pels drets de propietat intel·lectual i industrial de terceres parts; per això, si considereu que aquest web podria estar contravenint els seus drets, poseu-vos en contacte amb el Ministeri de Justícia a través de l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà i Registre del Ministeri. l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà i Registre del Ministeri..

Enllaços o hiperenllaços

El Ministeri de Justícia enllaça a d’altres pàgines-web que considerem que poden ser del vostre interès. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al Ministeri de Justícia ni el Ministeri de Justícia fa una revisió dels seus continguts i, per tant, no pot fer-se’n responsable, ni tampoc del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguin derivar-se d’accedir-hi o fer-ne ús.

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç al lloc-web del Ministeri de Justícia hauran de tenir en compte el següent:

  • L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de cap tipus de relació entre el Ministeri de Justícia i el propietari de la pàgina-web o del correu electrònic en el qual s’inclogui, ni l’acceptació o aprovació per part del Ministeri de Justícia dels seus continguts o serveis. Per tant, no s’haurà de declarar o donar a entendre que el Ministeri de Justícia ha autoritzat de forma expressa l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis que s’hi ofereixin o es posin a l’abast a la pàgina-web des de la qual s’estableixi l’hiperenllaç.
  • El Ministeri de Justícia no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, possibles danys o les accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina-web del hiperenllaç
  • La pàgina-web o comunicació electrònica a la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d’altres signes distintius que pertanyin al Ministeri de Justícia, tret d’aquells signes que formin part del hiperenllaç mateix.
  • La pàgina-web a la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i els bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, ni tampoc contindrà continguts contraris a drets de terceres parts.

En qualsevol moment el Ministeri de Justícia podrà requerir la supressió d’enllaços al seu domini, sense que hagi de al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi fet l’enllaç haurà de procedir a suprimir-lo de forma immediata, tan aviat rebi notificació d’aquest extrem per part del Ministeri de Justícia.

Versió multilingüe

Aquest lloc-web del Ministeri de Justícia està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus territoris respectius, de conformitat amb allò que disposa l’article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els Estatuts d’Autonomia. Les llengües són el català, el basc, el gallec i el valencià. També està traduït a l’anglès.

El contingut del portal està traduït amb diferents nivells de profunditat. S’exclou de la traducció el canal/apartats (Noticias) de la Home del Portal, per la immediatesa dels canvis que s’hi reflecteixen, així com les normes jurídiques

S’adverteix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i les de les altres llengües, derivat del procés de traducció..

Frames

El Ministeri de Justícia prohibeix expressament la realització de [“framings”] o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.

Privadesa

D’acord amb Reglament General de Protecció de Dates, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i la normativa concordant i de desenvolupament, el Ministeri de Justícia tracta les dades personals de manera confidencial i exclusivament per a finalitats determinades, explícites i legítimes.

Sempre que concorrin els requisits necessaris, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició de les dades dirigint-vos al responsable del tractament, o bé a través de la xarxa d’oficines d’assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es). No procedeix el dret de portabilitat, de conformitat amb l’article 20.3 del Reglament General de Protecció de Dades.

El Ministeri de Justícia es compromet a complir amb la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat i de forma segura. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar alteracions, pèrdues, tractament o actes d’accés no autoritzats.

El Ministeri de Justícia manté els nivells de protecció de les vostres dades personals i ha establert tots els mitjans tècnics que estan al seu abast per evitar pèrdues, mal ús, actes d’accés no autoritzats i robatoris de les dades que faciliteu al Ministeri de Justícia, tot i que s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet no són infal·libles.

El Ministeri de Justícia es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el Ministeri de Justícia anunciarà aquests possibles canvis indicant clarament i amb l’antelació deguda les modificacions que es produeixin.

Més informació http://www.mjusticia.gob.es/ca/areas-tematicas/proteccion-datos-personal?_ga=2.102862025.872043630.1545032579-309820522.1534894211
 

Política de Cookies

Aquest Portal utilitza cookies, que són arxius que es poden descarregar al vostre equipo a través de les pàgines-web. Són eines que tenen una funció essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres coses, permeten als webs emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de cada usuari o del seu equipo i, depenent de la informació que s’obtingui, es poden fer servir per reconèixer a l’usuari i millorar el servei que s’ofereix.

Tipus de cookies

Depenent de quina és l’entitat que gestiona el domini des del qual s’envien les cookies i tracten les dades que se n’obtenen, se’n poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de terceres parts.

Hi ha també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent ser cookies de sessió o cookies persistents

Finalment, existeix una altra classificació segons cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tracten les dades que se n’obtenen: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat conductual.

 ​

Cookies utilitzades al web

Tot seguit s’identifiquen les cookies que s'utilitzen en el Portal, així com la seva tipologia i funció::

El web del Ministeri de Justícia utilitza Google Analytics​, un servei d'analítica web desenvolupat per Google que permet la quantificació i anàlisi de la navegació per pàgines-web. En el vostre navegador podreu observar cookies d’aquest servei. Segons l’anterior tipologia, es tracta de [cookies] pròpies, de sessió i d’anàlisi. Si ho desitgeu, podeu trobar més informació sobre els tipus de cookies que utilitza Google. més informació sobre els tipus de cookies que utilitza Google..

A través de l’analítica web s’obté informació sobre el número d’usuaris que accedeixen al web, en nombre de pàgines visitades, la freqüència i nivell de repetició de les visites, la seva durada, el navegador que es fa servir, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que s’utilitza o la població a la qual està assignada l’adreça IP. Aquesta informació fa possible un servei millor i més apropiat per part del Portal.

Si voleu, podeu denegar el permís per al tractament estadístic de les dades o la informació amb Google Analytics. Aquesta acció fa que no s’enviï la informació relativa a la visita del lloc-web a Google Analytics. Haureu d’executar aquesta acció cada cop que canvieu de navegador o la seva configuració. Heu de tenir present que si esborreu les cookies, haureu de tornar a executar aquesta acció per tornar a denegar el permís, ja que l’indicador de denegació es guarda en una cookie.

Un altre tipus de cookies que es descarreguen és una cookie de tipus tècnic anomenada JSESSIONID. Aquesta cookie permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del qual és possible vincular les dades necessàries per fer possible la navegació en curs.

Finalment, es descarrega una cookie anomenada analytics, pròpia, de tipus tècnic i de sessió. Gestiona el consentiment de l’usuari per a l´ús de les cookies al lloc-web, amb la finalitat de recordar aquells usuaris que les han acceptat i els que no ho han fet, de manera que als primers no se’ls mostra informació al respecte en la part superior de la pàgina.

AAcceptació de la Política de cookies

En navegar pel Portal del Ministeri de Justícia s’assumeix que accepteu l’ús de cookies. No obstant això, mostra informació sobre la seva Política de cookies en la part superior de qualsevol pàgina del Portal amb cada inici de sessió amb la finalitat que en sigueu conscients.

Com modificar la configuració de les cookies

Podeu restringir, bloquejar o esborrar les cookies del Ministeri de Justícia o de qualsevol altre lloc-web fent servir el vostre navegador. En cada navegador l’operativa és diferent; la funció d’”Ajuda” us mostrarà com fer-ho.

A més, també podeu gestionar el magatzem de cookies al vostre navegador a través d’eines com són les següents:

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputes o conflictes sobre la interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb el serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol possible conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que s’hi puguin oferir, el Ministeri de Justícia i l’Usuari acorden sotmetre’s al Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari sempre que estigui situat en territori espanyol.​

Ha sido denegado el permiso para el tratamiento estadístico de los datos o la información con Google Analytics

icono flecha subida