Ciberseguretat

Aquest projecte compta amb una unitat especialitzada encarregada d'oferir un servei de ciberseguretat a l'Administració de Justícia, adoptant una visió de 360º de la seguretat  que integra persones, processos i tecnologia, i que té com a objectiu protegir la informació i el servei de tecnologia.

El servei de ciberseguretat es regeix pels principis establerts a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i l'Esquema Judicial d'Interoperabilitat i Seguretat (EJIS), que són ampliats per les polítiques actuals de seguretat de la informació del Ministeri de Justícia i de l'Administració de Justícia.​

Entre les activitats que realitza aquesta unitat destaquen:

  • ​​Govern de seguretat.​

  • ​Anàlisi i gestió de riscos.​

  • Desenvolupament normatiu i adequació al compliment d'EJIS, ENS i RGPD.

  • Conformitat i certificació del compliment normatiu.

  • Formació i sensibilització en matèria de seguretat de la informació.

  • Coordinació i col·laboració amb altres actors.

  • Govern de la gestió de la identitat i l'accés.