Pribatutasun-politika

Tratatzen al dituzu zure datu pertsonalak?

Datu pertsonalak tratatzeko jarduerak tratamendu-arduradun desberdinei dagozkie, egiten den izapidearen edo eskaeraren arabera. Tratamendu Jardueren Erregistroak (TJE), Ministerioan erregistratutako tratamendu guztien arduradunak identifikatzen ditu. Erregistroa . Informacion_V2_bis_firmado.pdf​ (mjusticia.gob.es), helbidean argitaratu da.

Zein da tratamenduaren helburua?

​Ministerioak eskainitako zerbitzu eta/edo prozedura bakoitzerako sarbidean kontsulta daitezke helburuak eta legitimazioak, eta, oro har, Informacion_V2_bis_firmado.pdf​ orrian argitaratutako RATean (mjusticia.gob.es).

Tramitera sartzean edo dagozkion formularioetan aurkitu ahal izango duzu tratamendu bakoitzari buruzko informazio zehatza edo horretara sartzeko esteka bat.

Ez da profilik eginen eta ez da erabaki automatizaturik hartuko datu pertsonal horietan oinarrituta.​

Zer datu tratatzen dira?

Biltzen diren datu pertsonalak desberdinak izango dira egiten den izapidearen arabera.

Zein da datuen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa?

Datuen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa desberdina izango da herritarrak egiten duen izapidearen edo eskaeraren arabera.

Izapiderako sarbidean eta/edo inprimakietan, kasuan kasuko tratamendurako oinarri juridiko espezifikoa adieraziko da.

Oro har, tratamenduak honako hauetan daude legitimatuta:

 • tratamendua beharrezkoa da legezko betebehar bat betetzeko ( 6.1.c DBEO)

 • ​Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo botere publikoak egikaritzean egindako misio bat betetzeko ( DBEO, 6.1.e)

Salbuespen gisa, tratamendu batzuk interesdunaren adostasunean oinarrituta egon daitezke.

Nola gordeko ditugu datuak?​

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta helburu horren eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko da.

Zeri jakinaraziko zaizkio datuak?

Prozedura eta/edo eskaera izapidetzean tratamenduaren legitimaziotik eratorritako legezko betebeharrak sartzen badira, eta betebehar horiek hirugarrenei lagatzea edo transferitzea eskatzen badute, datu horien hirugarren hartzaileak eta tratamendu-jardueren helburuak adieraziko dira helbide honetan:  Informacion_V2_bis_firmado.pdf​ (mjusticia.gob.es)

Ez dago aurreikusita zure datu pertsonalen nazioarteko transferentziarik.

Zein dira zure datu pertsonalen inguruko eskubideak?

Oro har, eskubideak erabili ahal izateko, mezu elektroniko bat bidali behar duzu honako helbide honetara:, zure nortasun-agiriaren kopia bat edo agiri baliokide bat erantsita, behar bezala identifikatu ahal izateko. 

Taula honetan aurkituko duzu zer eskubide erabil ditzakezun eta zertan dautzan.

Jarduteko eskubidea

​Eskubide horrek aukera ematen du honako honen berri emateko:

 • Tratamenduaren helburuak, tratatzen diren datu pertsonalen kategoriak eta datuen komunikazio posibleak eta hartzaileak.

 • Ahal bada, zure datuak gordetzeko epea. Hala ez bada, epe hori zehazteko irizpideak.

 • Datuak zuzendu edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo tratamenduaren aurka egiteko eskubidea.

 • Kontrol-agintaritzaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea.

 • Datuak nazioartean transferitzen badira, berme egokietako informazioa jasotzea

 • Erabaki automatizatuak daudela (profilak barne), aplikatutako logika eta tratamendu horren ondorioak.

Datuak zuzentzeko eskubidea, edo datuak zuzentzekoa

​​​​​​​​​​Datuak zuzentzeko eskubideak, zehaztugabeko datuak zuzentzeaz gain, osatu gabeko datu pertsonalak osatzeko aukera ematen du, baita adierazpen gehigarri baten bidez ere.

​Aurka egiteko eskubidea

Eskubide horrek aukera ematen du arduradunak datu pertsonalak tratatzearen aurka egiteko, honako kasu hauetan:  

 • Interes publikoko misio batean edo interes legitimoan (profilak egitea barne) oinarritutako tratamenduaren xede direnean:
  Arduradunak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta interesdunaren interes, eskubide eta askatasunen gainetik dauden premiazko arrazoiak egiaztatzen baditu, edo erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo aldezteko. 

 • Tratamenduaren helburua zuzeneko merkatuteknia denean:
  Eskubide hori helburu horretarako erabiltzen bada, datu pertsonalak helburu horietarako tratatzeari utziko zaio. 

​Datuak ezabatzeko eskubidea

​Eskubide horrekin, behar den atzerapenik gabe eskatu ahal izango du datu pertsonalak ezereztea, aurreikusitako kasuren bat gertatzen denean:​

 • Zure datu pertsonalak jada ez badira beharrezkoak, jaso ziren helburuetarako edo beste modu batera tratatzeko.

 • Zure datu pertsonalak ezabatu egin behar badira, Justizia Ministerioari aplikatzen zaion Batasuneko edo estatu kideetako zuzenbidean ezarritako legezko betebehar bat betetzeko.

Hala ere, eskubide hori ez da mugagabea, eta, beraz, posible izan daiteke hura ez ezabatzea, baldin eta tratamendua beharrezkoa bada legezko betebehar bat betetzeko, interes publikoaren izenean edo Justizia Ministerioari emandako botere publikoak egikaritzean egindako misio bat betetzeko, interes publikoko arrazoiengatik, interes publikoa artxibatzeko edo estatistikak egiteko, edo erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko.

Tratamendua mugatzeko eskubidea

​Eskubide horren bidez, Justizia Ministerioak bere datuen tratamendua mugatuko du, datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean, Justizia Ministerioak egiaztatu ahal izan ditzan.​

Aldi berean, eskubide horrek aukera ematen du Justizia Ministerioari eskatzeko bere datuak gorde ditzala, nahiz eta tratamenduaren helburuetarako jada behar izan, baina zuk behar dituzu erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko.

​Eramangarritasunerako eskubidea​​

Jakinarazten dizugu eskubide hau ez dagokiola tratamendua beharrezkoa denean legezko betebehar bat betetzeko. 

Kontrol-agintaritzaren aurrean erreklamazioa egiteko eskubidea  

​Erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf?QID=Q500&ce=0​​

Datu pertsonalen babesarekin lotutako eskubideen erregulazio berezia duten izapideetan jakinaraziko da informazioa.